Lời Dịch - World Turns - Secondhand Serenade

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Turn slowly,
You changed so fast
And I don't have the strength.
All I see
Is broken glass
With tiny shards of pain.

And change is coming my way, but I still feel the same, I still feel the same.

And change is coming my way, but I still feel the same, I still feel the same.

Hold structure,
Don't let life pass,
Let yourself be free.
Cause you're much more,
Forget the past,
I'm your enemy.

And change is coming my way,

But I still feel the same, I still feel the same.
And change is coming my way,
But I still feel the same, I still feel the same.

It's quiet (it's quiet)
It's calm now (it's calm now)
No waiting (I'm waiting)
To fall down (to fall down)
You showed me (you showed me)

That I need hope (that I need hope)
That I need change (that I need change)
To know how it feels to be alone
How does it feel to be alone

And change is coming my way,
But I still feel the same, I still feel the same.
And change is coming my way,
But I still feel the same, I still feel the same.

[x2]
Từ từ thôi,
Em thay đổi nhanh quá
Và anh thì lại không có đủ sức lực
Mọi thứ anh thấy
Là những mảnh thủy tinh vỡ vụn
Với một chút đau đớn


Và sự thay đổi đang đến với anh, nhưng anh cảm thấy vẫn vậy, vẫn giống nhau cả
Và sự thay đổi đang đến với anh, nhưng anh cảm thấy vẫn vậy, vẫn giống nhau cả

Giữ nguyên,
Đừng để cuộc sống qua đi
Hãy để bản than mình được tự do
Vì em đáng được hơn thế
Quên đi quá khứ,
Anh là kẻ thù của em


Và sự thay đổi đang đến với anh, nhưng anh cảm thấy vẫn vậy, vẫn giống nhau cả
Và sự thay đổi đang đến với anh, nhưng anh cảm thấy vẫn vậy, vẫn giống nhau cả

Thật yên tĩnh (yên tĩnh)
Giờ thật êm đềm (êm đềm)
Không chờ đợi (chính anh đang đợi)
Để gục xuống (gục xuống)
Em cho anh thấy được
Rằng anh cần có hi vọng

Rằng anh cần thay đổi
Để biết cảm giác cô đơn là như nào
Cảm giác cô đơn là như nào

Và sự thay đổi đang đến với anh, nhưng anh cảm thấy vẫn vậy, vẫn giống nhau cả
Và sự thay đổi đang đến với anh, nhưng anh cảm thấy vẫn vậy, vẫn giống nhau cả
(2x)

 
Top