Lời Dịch - Will The Sun Ever Shine Again? - Bonnie Raitt

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Will The Sun Ever Shine Again?

Rain is pourin' down like the heavens are hurtin'
Seems like it's been dark since the devil knows when
How do you go on, never knowin' for certain
Will the sun ever shine again.

Feels like it's been years since it started to thunder
Clouds are camp in' out in the valley and glen
How do you go on, when you can't help but wonder
Will the sun ever shine again.

What if the rain keeps fallin'
What if the sky stays gray
What if the wind keeps squallin'
And never go away.

Maybe soon the storm will be tired of blow in'
Maybe soon it all will be over, and then
How do you go on, if there's no way of knowin'
Will the sun ever shine.

Wish I could say
Send me a sign - one little ray
Lord, if you're list'nin', how long until then
Will the sun ever shine again...
Có Bao Giờ Vầng Dương Trở Lại ?

Và cơn mưa trút xuống như bầu trời đang bật khóc
Thiên đường như chìm trong bóng tối từ khi điều khủng khiếp đến đây
Anh ra đi thế nào không bao giờ biết chắc được
Liệu có khi nào vầng dương lại tỏa sáng không?

Sụp xuống đã nhiều năm kể từ khi thiên đường rung chuyển
Những đám mây tụ lại dần trong thung lũng và hẻm núi
Anh ra đi thế nào
khi anh không thể làm gì hơn nhưng lại kinh ngạc
Liệu mặt trời có tỏa sáng lại không ?

Nếu cơn mưa cứ mãi không ngưng lại
Nếu bầu trời cứ mãi xám đen
Nếu gió kia vẫn mãi thét gào
mãi không bao giờ hết
thì sẽ ra sao?

Có thể không lâu nữa bão kia sẽ ngừng thổi
Có thể không lâu nữa tất cả sẽ qua đi và rồi
Anh ra đi thế nào nếu không rõ đường cất bước
Để mặt trời sáng lại hay không ?

Ước chi em đã có thể nói ra được
Làm ơn gưi một dấu hiệu - một tia sáng nhỏ thôi
Chúa ơi, nếu anh đang nghe được , bao lâu nữa đây
Cho đến khi vầng dương lại chiếu sáng . . . .


 
Top