Lời Dịch - When You're Young - 3 Doors Down

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


So far away from knowing where I am going
I am trying hard to find out who I am
They all see that I don't know what I am doing
I say they don't hardly understand

Why can't they remember
What I will never forget
How these dreams come undone
When you're young

You give what you give cause they make you
Trapped inside a place that won't take you
And they want you to be what they make you
It's already over and done
When you're young

Everything seems perfect
Everything's okay
And it will all get better now
At least that's what they say
But I don't see it coming

You give what you give cause they make you
Trapped inside a place that won't take you
And they want you to be what they make you
It's already over and done
When you're young

Days really just seem longer
They say it's better this way
I hope one day I am stronger than I feel
And I hope it feels different than today

You give what you give cause they make you
Trapped inside a place that won't take you
And they want you to be what they make you
(It's already over and done) [x3]
When you're young

Why can't they remember
What I will never forget
How these dreams come undone
When you're young
Ở rất xa con đường từ nơi tôi biết mình đi về đâu
Tôi đang cố gắng để tìm ra mình là ai
Họ đều thấy tôi không hiểu những việc mình làm
Tôi nói rằng họ không khó hiểu

Tại sao họ không nhớ
Những gì tôi không bao giờ quên
Làm sao mà những giấc mơ trở thành dang dở
Khi bạn còn trẻ

Bạn cho đi những gì bạn cho đi vì họ khiến bạn
Bị mắc kẹt ở nơi sẽ không chấp nhận bạn
Và họ muốn bạn có được những gì họ làm cho bạn
Mọi chuyện đã qua và kết thúc
Khi bạn còn trẻ

Mọi thứ dường như hoàn hảo
Mọi thứ đều ổn
Và tất cả sẽ tốt hơn bây giờ
Ít nhất đó là những gì họ nói
Nhưng tôi không thấy điều đó tới

Bạn cho đi những gì bạn cho đi vì họ khiến bạn
Bị mắc kẹt ở nơi sẽ không chấp nhận bạn
Và họ muốn bạn có được những gì họ làm cho bạn
Mọi chuyện đã qua và kết thúc
Khi bạn còn trẻ

Ngày thực sự chỉ có vẻ dài hơn
Họ nói tốt hơn nên như vậy
Tôi hy vọng một ngày tôi mạnh mẽ hơn
Và tôi hy vọng sẽ cảm thấy khác với ngày hôm nay

Bạn cho đi những gì bạn cho đi vì họ khiến bạn
Bị mắc kẹt ở nơi sẽ không chấp nhận bạn
Và họ muốn bạn có được những gì họ làm cho bạn
Mọi chuyện đã qua và kết thúc (x3)
Khi bạn còn trẻ

Tại sao họ không nhớ
Những gì tôi không bao giờ quên
Làm sao mà những giấc mơ trở thành dang dở
Khi bạn còn trẻ

 
Top