[Lyrics] Goodbye - Avril Lavigne

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
goodbye, goodbye, goodbye my love
i cant hide
cant hide
cant hide what it's come
i have to go
i have to go
i have to go
i leave you alone
but always know, always know, always know
that i love you so
i love you so
i love you so, oh

goodbye brown eyes
goodbye for now
goodbye sunshine
take care of yourself
i have to go
i have to go
i have to go
i leave you alone
but always know, always know, always know
that i love you so
i love you so, oh
i love you so, oh oh oh

la la la bye
distract me with your eyes
la la la bye
la la la bye
help me sleep tonight
la la la bye
la la la bye
la la la bye

i have to go
i have to go
i have to go
i leave you alone
but always know, always know, always know
that i love you so
i love you so, oh
i love you so, oooh ohh ohhh
i love you so, ooohh
i love you so, i love you so
i love you so

goodbye brown eyes
goodbye my love
Tạm biệt, tạm biệt, tạm bệt tình yêu của em
Em chẳng thể giấu diếm
Chẳng thể giấu diếm
Giấu diếm những điều đang tới
Em phải ra đi
Em phải ra đi
Em phải ra đi thôi
Em bỏ lại anh một mình
Nhưng hãy luôn biết rằng
Em yêu anh nhiều, nhiều lắm
Em yêu anh nhiều lắm
Em yêu anh nhiều lắm

Tạm biệt đôi mắt nâu
Tạm biệt lần này nhé
Tạm biệt tình yêu của đời em
Hãy tự chăm sóc mình nhé
Em phải ra đi
Em phải ra đi
Em phải ra đi thôi
Em bỏ lại anh một mình
Nhưng hãy luôn biết rằng
Em yêu anh nhiều, nhiều lắm
Em yêu anh nhiều lắm
Em yêu anh nhiều lắm

La la la tạm biệt
Em đã bị đôi mắt anh là rối trí
La la la tạm biệt
La la la tạm biệt
Giúp em ra đi đêm nay
La la la tạm biệt
La la la tạm biệt
La la la tạm biệt

Em phải ra đi
Em phải ra đi
Em phải ra đi thôi
Em bỏ lại anh một mình
Nhưng hãy luôn biết rằng
Em yêu anh nhiều, nhiều lắm
Em yêu anh nhiều lắm
Em yêu anh nhiều lắm

Tạm biệt đôi mắt nâu
Tạm biệt tình yêu của đời em

 
×
Quay lại
Top