Lời Dịch - What If I - Bosson

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Most of the time
I´m advising my friends about what´s wrong or right
When they call me at night

Now I´m confused
Cause my mind says I´m a fool
That it´s time to say goodbye
But my tears can not lie
And my heart says I will lose if I try

What if I would sacrifice my life for you
What I would say I´d give up my dreams to
What If you were meant to be my destiny
But what if love was never meant for you and me

I´m trying real hard
Cause I know that a friend is something that you can´t be
Our love is to deep
Or is this our fate
Just a never ending battle no one else can see
I refuse to give in
But I´m afraid to start something we can´t win
What If I lyrics on
<a href="http://isharebook.com/forums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmusic.yeucahat.com%2Fsong%2FEnglish%2F30362-What-If-I~Bosson.html" target="_blank" rel="nofollow">http://music.yeucahat.com/song/Engli...-I~Bosson.html</a>

What if I would sacrifice my life for you
What I would say I´d give up my dreams to
What If you were meant to be my destiny
But what if love was never meant for you and me

Love is magic
Love is irresistable
Love is feelings they´re not able to see
Love is gorgeous
Love is unpredictable
But love is brainless
And sometimes so are we

What if I would sacrifice my life for you
What I would say I´d give up my dreams to
What If you were meant to be my destiny
But what if love was never meant for you and me

And our love was never meant for you and me
No our love was never meant for you and me
Hầu hết thời gian
Anh khuyên bảo bạn mình
về những điều đúng hoặc sai
Khi họ gọi cho anh vào đêm tối.

Gìơ đây khi anh bối rối
Bởi tâm hồn anh bảo anh chỉ là một gã khờ
Khi đã đến lúc để nói lời ly biệt
Nhưng anh không thể dấu nổi nước mắt
Và tim anh mách bảo rằng
sẽ mất cả nếu anh cố níu kéo.

Gía như anh có thể hy sinh cuộc sống cho em
Cũng là lúc anh nói anh từ bỏ những giấc mơ
Giá như em không trở thành số phận của anh
Và giá như tình yêu chưa bao giờ ý nghĩa đối với hai ta.

Anh đã cố gắng rất nhiều
Bởi vì anh biết với em tình bạn là điều không thể
Khi tình yêu chúng ta quá đậm sâu
Hay đó là định mệnh của hai ta
Chỉ như một trận chiến không có hồi kết thúc
có ai hiểu thấu chăng
Nhưng anh sợ khi phải bắt đầu
những thứ mà ta không bao giờ đạt được
Gía như anh

Gía như anh có thể hy sinh cuộc sống cho em
Cũng là lúc anh nói anh từ bỏ những giấc mơ
Giá như em không trở thành số phận của anh
Và giá như tình yêu chưa bao giờ ý nghĩa đối với hai ta.

Tình yêu là phép màu
Tình yêu là sự lôi cuốn
Tình yêu là cảm nhận những gì không nhìn thấy được
Tình yêu là điều diệu kỳ
Tình yêu là không thể nói trước
Nhưng tình yêu là mù quáng
Và đôi lúc chúng ta đắm mình trong đó

Gía như anh có thể hy sinh cuộc sống cho em
Cũng là lúc anh nói anh từ bỏ những giấc mơ
Giá như em không trở thành số phận của anh
Và giá như tình yêu chưa bao giờ ý nghĩa đối với hai ta.

Và tình yêu chưa bao giờ ý nghĩa đối với hai ta.
Không tình yêu không bao giờ ý nghĩa với hai ta. 
Quay lại
Top