Lời Dịch - What Do You Say - Taylor Swift

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


What do you say, when you just know
That he's the one, and you wanna go fast
But he's taking it slow
And what do you do, when he's next to you
But he's a little bit shy
Well here's something you can try

Hey, hey what do you say
We go walking down the river all together
It's a warm May beautiful day
And I feel like I could
Talk to you forever
With the sun shining bright
It feels just like a day
When everything's gonna go just right
I know it will be a sweet memory
For you and me someday
What do you say?

What do you see, when you look in his eyes
There's something there
That he can't disguise
No matter how he tries
And what do you feel, when you know its real
And you can't sit still
If you don't own up will yeah

Hey, hey what do you say
We go walking down the river all together
It's a warm May beautiful day
And I feel like I could
Talk to you forever
With the sun shining bright
It feels just like a day
When everything's gonna go just right
I know it will be a sweet memory
For you and me someday
What do you say?

My imaginations, running away
Just dreaming about
What I want you to say

Hey, hey what do you say
We go walking down the river all together
It's a warm May beautiful day
And I feel like I could
Talk to you forever
With the sun shining bright
It feels just like a day
When everything's gonna go just right
I know it will be a sweet memory
For you and me someday

What do you say?
What do you say?

What do you say?
What do you say?
Bạn nói sao khi biết rằng
Anh ấy là người bạn yêu và bạn muốn tới bên anh ấy thật nhanh
Nhưng anh ấy nhận ra tất cả thật chậm
Và bạn biết làm gì khi anh ấy ở bên
Nhưng anh ấy vẫn còn ngượng ngùng
Ừm, bạn có thể thử một số cách thế này

Này này anh nói sao
Nếu chúng ta dạo bước bên bờ sông với nhau
Hôm nay là một ngày tháng năm đẹp trời mà
Và em cảm thấy như có thể
Nói chuyện với anh mãi
Với mặt trời tỏa sáng rực rỡ
Ngày hôm nay như thể
Mọi thứ sẽ đi đúng hướng
Em biết tất cả sẽ trở thành kỉ niệm ngọt ngào
Với anh và em một ngày nào đó
Anh nói sao đây?

Bạn thấy gì khi nhìn vào mắt anh ấy
Trong đó còn ẩn chứ điều gì đó
Mà anh ấy chẳng thể giấu diếm
Dù cho anh ấy cố gắng bao nhiêu
Bạn cảm thấy thế nào khi biết mọi thứ đều là sự thật
Và bạn chẳng thể ngồi yên một chỗ
Nếu chưa thừa nhận dự định của mình

Này này anh nói sao
Nếu chúng ta dạo bước bên bờ sông với nhau
Hôm nay là một ngày tháng năm đẹp trời mà
Và em cảm thấy như có thể
Nói chuyện với anh mãi
Với mặt trời tỏa sáng rực rỡ
Ngày hôm nay như thể
Mọi thứ sẽ đi đúng hướng
Em biết tất cả sẽ trở thành kỉ niệm ngọt ngào
Với anh và em một ngày nào đó
Anh nói sao đây?

Trí tưởng tượng của em bỏ chạy mất rồi
Chỉ mơ mộng về
Những điều em muốn anh nói

Này này anh nói sao
Nếu chúng ta dạo bước bên bờ sông với nhau
Hôm nay là một ngày tháng năm đẹp trời mà
Và em cảm thấy như có thể
Nói chuyện với anh mãi
Với mặt trời tỏa sáng rực rỡ
Ngày hôm nay như thể
Mọi thứ sẽ đi đúng hướng
Em biết tất cả sẽ trở thành kỉ niệm ngọt ngào
Với anh và em một ngày nào đó

Anh nói sao đây?
Anh nói sao đây?

Anh nói sao đây?
Anh nói sao đây?

 
Top