Lời Dịch - What A Girl Wants - 4Minute

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

MUSIC VIDEO


This is my first story

say oh oh oh baby lalalalala
say oh oh oh honey lalalalala

정말 넘 웃겨 남자는 다 똑같애
뭘 모르고 눈치 없고 나원 참
기가막혀 미치겠어


머릴 바꾸고 새로산 구두를 신고
어떠냐고 물어봐도
도대체 뭐가 뭔지 모르는 너

내 맘을 풀어줄땐 너의 credit card
대신 show me a true for heart
언제나 니맘은 보일듯 말듯
내게 좀 표현해줄래

사랑한단 말 한마디

언제까지 망설이고 있을거니
오늘부터는 내내내내게 좀 말해줘

one 손잡을때 깍지끼기
two 짜증낼때 웃어주기
몰라몰라몰라몰라몰라몰라
말해도 너는 몰라
three 문자보다 전화하기
four 눈맞추며 얘기하기

몰라몰라몰라몰라몰라몰라
내맘을 정말몰라 너

You dont know what a girl wants
what a girl what a girl wants

더 크게크게 내게 말해줘
again again 내게 보여줘

You dont know what a girl wants

what a girl what a girl wants

uh 좀더좀더 옆에 있어줘
아주아주 약속해줘

우리만나고 얼마나 지났는데
백일인지 천일인지 어쩌면
내생일도 지나치니

그럴수있어 아니 뭐 괜찮은건

하지만 너 그래도 너
내 전화번호 조차 못외우니

Oh bad shirt bling bling accessory
보다 웃어주는 너의 두눈이
I I I want it want it
너 너너너만 있어주길

언 언제나 니맘 속에있는
사랑이란 두글자의 믿음

오늘부터는 내내내내내게 좀 보여줘

one 손잡을때 깍지끼기
two 짜증낼때 웃어주기
몰라몰라몰라몰라몰라몰라
말해도 너는 몰라
three 문자보다 전화하기
four 눈맞추며 얘기하기
몰라몰라몰라몰라몰라몰라

내맘을 정말몰라 너

say oh oh oh baby lalalalala
say oh oh oh honey lalalalala

You dont know what
You dont know uh what a girl wants
You dont know what
You dont know uh what a girl wants


one 손잡을때 깍지끼기
two 짜증낼때 웃어주기
몰라몰라몰라몰라몰라몰라
말해도 너는 몰라
three 문자보다 전화하기
four 눈맞추며 얘기하기
몰라몰라몰라몰라몰라몰라
내맘을 정말몰라 너


You dont know what a girl wants
what a girl what a girl wants

더 크게크게 내게 말해줘
again again 내게 보여줘

You dont know what a girl wants
what a girl what a girl wants

uh 좀더좀더 옆에 있어줘

아주아주 약속해줘

You dont know what a girl wants

----

Yeah Yeah This is my first story
Say Oh oh oh baby la la la la la
Say Oh oh oh honey la la la la la

Jong ma no ut gyo

Nam ja nun da tok ga te
Mwor mo ru go nun chi op go
Na won cham gi ga mak yo mi chi ge so
Mo ri rur ba ku go
Se ro san gu du rur shin go
O to nya go mu ro bwa do
Do de che mwo ga mwon ji mo ru nun no
Ne mam ur pu ro jul ten no ye Credit Card
De shin Show me a trouble heart

On je na ne ma mun bu il dun mal dut
Ne ge jom pyo hyon he ju le
Sa rang han dan mar han ma di
On je ka ji mang so ri go is sul go ni
Oh nur bu to nun n- n- n- n- ne ge jom mal he jo

One son ja bul te ka ji ki gi
Two ja jung nel te u so ju gi
Mo la mo la mo la mo la mo la mo la

Mal he do no nun mo la
Three mun ja bo dan jo na ha gi
Four nun mat chu myo ye gi ha gi
Mo la mo la mo la mo la mo la mo la
We ma mur jong mar mo la


You don't know what a girl wants
What a girl What a girl wants
Do ku ge ku ge ne ge mal he jo

Again Again ne ge bo yo jo
You don't know what a girl wants
What a girl What a girl wants
Oh Jom do jom do yo pe is so jo
I do I do yak sok he jo

U ri man na go ol ma na ji na nun de
Be gi rin ji cho ni rin ji
O jo myon ne seng il do ji na chi ni

Gu ror su do is so a ni mwo gw/en
Cha nun gol ha ji man no gu re do no
Ne jon wa bo no jo cha mo ru ni
Oh bad Just she bling bling ak se sa ri
Bo da u so ju nun no ye du nu ni
I- i- i- wan-it wan-it
No no no man is so ju gil
Oh on je na ne mam so ge it nun
Sarang i ran du gul ja ye mi dum


Oh nur bu to nun n- n- n- n- ne ge jom bo yo jo
One son ja bul te ka ji ki gi
Two ja jung nel te u so ju gi
Mo la mo la mo la mo la mo la mo la
Mal he do no nun mo la
Three mun ja bo dan jo na ha gi
Four nun mat chu myo ye gi ha gi
Mo la mo la mo la mo la mo la mo la

Ne ma mur jong mar mo la

Say Oh oh oh baby la la la la la
Say Oh oh oh honey la la la la la
You don't know what You don't know what
What a girl wants You don't know what
You don't know what What a girl wants

One son ja bul te ka ji ki gi
Two ja jung nel te u so ju gi

Mo la mo la mo la mo la mo la mo la
Mal he do no nun mo la
Three mun ja bo dan jo na ha gi
Four nun mat chu myo ye gi ha gi
Mo la mo la mo la mo la mo la mo la
Ne ma mur jong mar mo la

You don't know what a girl wants
What a girl What a girl wants

Do ku ge ku ge ne ge mal he jo
Again Again ne ge bo yo jo
You don't know what a girl wants
What a girl What a girl wants
Oh Jom do jom do yo pe is so jo
I do I do yak sok he jo
You don't know what a girl wants

---

Eng trans:

Yeah Yeah
This is my first story
Say oh oh oh baby la la la la la
Say oh oh oh honey la la la la la

All men are the same
You don't know anything,you couldn't even get my hints
Oh gosh, you drive me crazy


My new hairstyle and new shoes
When I ask how is it
You don't know anything about it

Instead of using your credit card
Show me a trouble heart when I am mad
I can't tell really your heart
Please tell me straight up
'I love you' that one sentence

How long are you going to be indecisive
Oh,from now on
Please tell me

One, when we hold hands please intertwine them
Two, when annoyed,just smile
Don't know,
don't know,
don't know,

don't know,
Even when I tell you,you don't know
There,call don't text
Four, make sure you make an eye contact when we talk
Don't know,
don't know,
don't know,
don't know,
You really don't know my feeling


You don't know what a girl wants
What a girl What a girl wants
Louder,louder,say it louder for me
Again,again show it to me
You don't know what a girl wants
What a girl What a girl wants
Oh,stay with me longer,longer
I do,I do,promise me


Time flew by since we've first met
Don't even know if it's 100 days or 1000 days
And how could you forget my birthday

It's okay,sometimes stuffs happens
But you,how could you not even know my phone number

Oh,bad,she just bling,bling
It's not accessory,those two eyes that makes me laugh

I,I,I want it,want it
You,you,can you stay here
Oh,thoes words in your heart
The word 'love' is word of trust
Oh,from now on
show-show-show it to me

One,when we hold hands please intertwine them
Two,when annoyed,just smile

Don't know,
don't know,
don't know,
don't know,
Even when I tell you,you don't know
There,call don't text
Four,make sure you make an eye contact when we talk
Don't know,
don't know,

don't know,
don't know,
You really don't know my feeling

Say Oh oh oh baby la la la la la
Say Oh oh oh honey la la la la la
You don't know what You don't know what
What a girl wants You don't know what
You don't know what What a girl wants


One,when we hold hands please intertwine them
Two,when annoyed,just smile
Don't know,
don't know,
don't know,
don't know,
Even when I tell you,you don't know
There,call don't text

Four,make sure you make an eye contact when we talk
Don't know,
don't know,
don't know,
don't know,
You really don't know my feeling

You don't know what a girl wants
What a girl What a girl wants

Louder,louder,say it louder for me
Again,again show it to me
You don't know what a girl wants
What a girl What a girl wants
Oh,stay with me longer,longer
I do,I do,promise me
You don't know what a girl wants

Yeah Yeah

Đây là câu chuyện đầu tiên của tôi

Say oh oh oh baby la la la la la
Say oh oh oh honey la la la la la

Tất cả đàn ông đều giống nhau
Các anh không biết bất cứ thứ gì,không đếm xỉa đến lời khuyên của tôi
Ôi chúa ơi,anh làm tôi điên lên mất

Kiểu tóc và cả đôi giày mới của tôi

Khi tôi hỏi trông nó thế nào
Anh còn không biết tý nào về chúng

Thay vì dùng thẻ tín dụng
Hãy cho tôi thấy sự lo lắng khi em bực dọc
Tôi không thể nào chạm vào con tim anh
Xin hãy nói với tôi một cách thẳng thắn
'Anh yêu em' chỉ một câu thôi
Anh còn lưỡng lự bao lâu nữa

Oh,từ bây giờ
Hãy nói- nói- nói với tôi

Một, khi ta nắm tay hãy nắm chặt
Hai, khi ta cãi nhau, hãy mỉm cười
Không biết
Không biết
Không biết
Không biết

Thật chí khi em nói với anh,anh cũng không biết
Ba, hãy gọi, đừng nhắn tin
Bốn, phải tật trung lúc ta nói chuyện
Không hiểu
Không hiểu
Không hiểu
Không hiểu
Anh thực sự không hiểu cảm giác của tôi


Anh không biết điều một cô gái muốn
Điều một cô gái, một cô gái muốn
To hơn,to hơn, nói to với tôi điều đó
Lần nữa,lần nữa,cho tôi thấy điều đó
Anh không biết điều một cô gái muốn
Điều một cô gái, một cô gái muốn
Oh, hãy ở với em lâu hơn, lâu hơn
'Anh sẽ, anh sẽ' hứa với em


Thời gian trôi qua từ lầu đầu ta mới quen
Anh thậm chí không nhớ là đã 100 hay 1000 ngày rồi
Và làm sao anh có thể quên sinh nhật tôi

Không sao, thỉnh thoảng nhầm lẫn cũng xảy ra
Nhưng anh, sao anh có thể không nhớ số điện thoại của tôi

Oh, tồi tệ thật, cô ấy quá mù quáng,mù quáng
Nó không thừa thãi, đôi mắt khiến tôi bật cười
Tôi, tôi,tôi muốn nó,muốn nó

Anh, anh, anh có thể ở đây được không
Oh, những lời từ tận đáy lòng anh
Lời yêu thật lòng
Oh, từ bây giờ
Hãy nói-nói-nói với em

Một, khi ta nắm tay hãy nắm chặt
Hai, khi ta cãi nhau, hãy mỉm cười
Không biết

Không biết
Không biết
Không biết
Thật chí khi em nói với anh,anh cũng không biết
Ba, hãy gọi, đừng nhắn tin
Bốn, phải tật trung lúc ta nói chuyện
Không hiểu
Không hiểu
Không hiểu

Không hiểu
Anh thực sự không hiểu cảm giác của tôi

Say Oh oh oh baby la la la la la
Say Oh oh oh honey la la la la la
Anh không biết, anh không biết
Điều một cô gái cần
Anh không biết,anh không biết
Điều một cô gái cần


Một, khi ta nắm tay hãy nắm chặt
Hai, khi ta cãi nhau, hãy mỉm cười
Không biết
Không biết
Không biết
Không biết
Thật chí khi em nói với anh,anh cũng không biết
Ba, hãy gọi, đừng nhắn tin

Bốn, phải tật trung lúc ta nói chuyện
Không hiểu
Không hiểu
Không hiểu
Không hiểu
Anh thực sự không hiểu cảm giác của tôi

Anh không biết điều một cô gái muốn
Điều một cô gái,một cô gái muốn

To hơn, to hơn, nói to với tôi điều đó
Lần nữa, lần nữa, cho tôi thấy điều đó
Anh không biết điều một cô gái muốn
Điều một cô gái, một cô gái muốn
Oh,hãy ở với em lâu hơn,lâu hơn
'Anh sẽ, anh sẽ' hứa với em

Anh thực sự không điều một cô gái muốn

 
Top