Lời Dịch - Welcome To The Masquerade - Thousand Foot Krutch

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !MUSIC VIDEO


We've got the fire, who's got the matches
Take a look around at the sea of masks
and come one come all, welcome to the grand ball
Where the strong run for cover and the weak stand tall

I'm not one to scatter ashes
But there's some things that melt the plastic
Try and dig down deeper if you can

I'm not afraid
I'm not ashamed
I'm not to blame
Welcome to the masquerade
I'm not ashamed
I'm not afraid
I'm not okay
Welcome to the masquerade
Welcome to the masquerade

We've got the power, who's got the action
Break it down till there's nothing but a mere fraction
Out of the fire, rise from the ashes
Reject your doubt and release the passion
Let's get on it, believe if you want it
step into the realm where the real ones flaunt it
Come back, rewind, another time on it
Reach out, take that, but now step on it

I'm not one to scare the masses
But there's some things that melt the plastic
Try and dig down deeper if you can

I'm not afraid
I'm not ashamed
I'm not to blame
Welcome to the masquerade
I'm not ashamed
I'm not afraid
I'm not okay
Welcome to the masquerade
Welcome to the masquerade

I'm not afraid
I'm not ashamed
I'm not to blame
Welcome to the masquerade
I'm not ashamed
I'm not afraid
I'm not okay
Welcome to the masquerade
Welcome to the masquerade
Welcome to the masquerade

I'm not one to scatter ashes
But there's some things that melt the plastic
Try and dig down deeper if you can

I'm not afraid
I'm not ashamed
I'm not to blame
Welcome to the masquerade
I'm not ashamed
I'm not afraid
I'm not okay
Welcome to the masquerade
Welcome to the masquerade
Chúng ta có lửa, ai có diêm nào?
Nhìn quanh biển người ai ai cũng đeo mặt nạ
Lũ lượt tới, chào mừng tới đại hội khiêu vũ
Nơi người quyền lực tới giả trang và kẻ yếu tới làm bộ cao giá

Tôi chẳng phải tro tàn
Nhưng có điều gì đó khiến nhựa chảy ra
Cố gắng và đào sâu hơn nếu bạn có thể

Tôi không sợ
Tôi không thấy hổ thẹn
Tôi không phải là người có lỗi
Chào mừng tới dạ hội hoá trang
Tôi không thấy hổ thẹn
Tôi không sợ
Tôi không ổn tí nào
Chào mừng tới dạ hội hoá trang

Chúng ta có sức mạnh, ai đấu lại nào?
Phá vỡ mọi thứ cho đến khi chẳng còn gì trừ một phần tử nhỏ
Lửa tàn, nổi lên từ tro bụi
Loại bỏ đi mối nghi ngờ của bạn và giải phóng những xúc cảm trong lòng
Hãy để mọi chuyện tiếp tục, tin tưởng nếu bạn muốn thế
Đặt chân vào vương quốc nơi những con người thực khoe khoang về điều ấy
Quay lại, làm lại từ đầu, một lần nữa
Vươn tới, nắm lấy, nhưng giờ hãy bước lên đã

Tôi chẳng phải người sợ đám đông
Nhưng có điều gì đó khiến nhựa chảy ra
Cố gắng và đào sâu hơ
 
Top