Lời Dịch - Too Late - Dead By Sunrise

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


TOO LATE

It's cold and dark
I think I'm going insane
The end is coming - it's true
I'm all alone and I'm screaming your name
It seems that's all I can do

But it's too late to turn back now

It's too loud to hear the sound
I'm so lost, I can not breathe out
It's too late to turn back now

It's hard to focus when your life is a blur
It's hard to see the truth
How can I move on when there's so much to learn
And every road comes back to you

But it's too late to turn back now

It's too loud to hear the sound
I'm so lost, I can not breathe out
It's too late to turn back now

But it's too late to turn back now
It's too loud to hear the sound
I'm so lost, I can not breathe out
It's too late to turn back now
Quá trễ


Bầu trời tăm tối và lạnh lẽo
Tôi nghĩ tôi sắp điên lên được
Kết thúc đang đến gần, đúng thế đấy
Tôi luôn đơn độc và đang gào thét tên em
Dường như đó là tất cả những gì tôi có thể làm

Nhưng đã quá trễ để quay lại
Quá ồn ào để nghe thấy âm thanh
Tôi đã rối trí, đến nỗi không thể hít thở bình thường

Đã quá trễ để quay lại

Thật khó để tập trung khi mà cuộc đời em chỉ là một vết nhơ
Thật khó để nhìn ra sự thật
Làm sao tôi có thể bước tiếp khi mà có quá nhiều điều để học
Và mọi con đường đều hướng về phía em

Nhưng đã quá trễ để quay lại
Quá ồn ào để nghe thấy âm thanh
Tôi đã rối trí, đến nỗi không thể hít thở bình thường

Đã quá trễ để quay lại

Nhưng đã quá trễ để quay lại
Quá ồn ào để nghe thấy âm thanh
Tôi đã rối trí, đến nỗi không thể hít thở bình thường
Đã quá trễ để quay lại


 
Top