Lời Dịch - Tonight - FM Static

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I remember the times we spent together
on those drives
We had a million questions
all about our lives
and when we got to New York
everything felt right
I wish you were here with me
tonight

I remember the days we spent together
were not enough
and it used to feel like dreamin'
except we always woke up
Never thought not having you
here now would hurt so much

Tonight I've fallen and I can't get up
I need your loving hands to come and pick me up
And every night I miss you
I can just look up
and know the stars are
holdin' you, holdin' you, holdin' you tonight

I remember the time you told me about when you were eight
And all those things you said that night that just couldn't wait
I remember the car you were last seen in
and the games we would play
All the times we spilled our coffees
and stayed out way too late
I remember the time you SAT AND told me about your Jesus
and how not to look back even if no one believes us
When it hurt so bad sometimes
not having you here...

I sing,
"Tonight I've fallen and I can't get up
I need your loving hands to come and pick me up
And every night I miss you
I can just look up
and know the stars are
holdin' you, holdin' you, holdin' you tonight" (x2)
Anh vẫn còn nhớ những lúc chúng ta dành thời gian bên nhau mỗi lúc đi chơi
Ta có hàng triệu câu hỏi
Về cuộc đời chúng ta
Và khi ta tới New York
Mọi thứ đều thật tuyệt
Anh ước rằng em đang ở đây với anh, đêm nay.

Anh còn nhớ những ngày ta bên nhau
Vẫn chưa đủ
Và tất cả đã từng như một giấc mộng
Trừ mỗi lúc ta luôn tỉnh giấc
Anh chưa bao giờ nghĩ mình không có em
Giờ đây anh đã đau đớn thật nhiều.

Đêm nay, anh sa ngã và không thể thức dậy
Anh cần bàn tay yêu thương của em đến và tìm lại anh
Và mọi đêm anh đều nhớ em
Anh có thể tìm lại
Và biết rằng những vì sao
Đang ôm em, ôm em, ôm em đêm nay.

Anh còn nhớ khi em kể anh lúc em 8 tuổi
Và mọi điều em nói đêm đó, rằng không thể đợi được
Anh còn nhớ cái ô tô lần cuối em thấy
Và trò chúng ta sẽ chơi
Mọi lúc ta làm đổ cà phê
Và ở ngoài quá muộn
Anh còn nhớ lúc em ngồi và kể co anh về chúa Jesus
Và làm thế nào để ngoái lại kể cả khi không ai tin chúng ta.
Đôi lúc khi em bị tổn thương
Không có em nơi đây...

Anh hát:
''Đêm nay anh sa ngã và không thể tỉnh giấc
Anh cần bàn tay yêu thương của em đến và tìm lại anh
Và mọi đêm anh đều nhớ em
Anh có thể tìm lại
Và biết những vì sao
Đang ôm em, ôm em, ôm em đêm nay."(x2)

 
Top