1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Todos Juntos (ft. Dora La Exploradora) - Shakira

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !

    You and I, we're one of a kind. Each other special in body and mind. Take my hand and together we'll shine. Things are much better when we do them together. We can help each other if we work together. Everything's better when we do them all as one. There comes a time we all understand. When we could use a helping hand. Someone who believes we can reach for the stars. Things are much better when we do them together. We can help each other if we work together. Everything's better when we do them all as one. Todos juntos! Todos juntos! Everything's better together. Everyone! Todos juntos! Todos juntos! Everything's better together. Everyone! Todos juntos! Anh và em, chúng ta cùng một kiểu người Mỗi người đều đặc biệt trong thể xác và linh hồn Nắm lấy tay em và bên nhau mình cùng tỏa sáng. Công việc tốt lên nhiều khi chúng ta cùng làm với nhau. Chúng có thể giúp đỡ lẫn nhau nếu chúng ta làm việc cùng nhau. Mọi thứ tốt hơn khi chúng ta đồng sức cùng làm Sẽ có lúc chúng ta đều hiểu. Khi chúng ta có thể dùng một cánh tay giúp đỡ. Người rằng chúng ta có thể chạm đến các vì sao Công việc tốt lên nhiều khi chúng ta cùng làm với nhau. Chúng có thể giúp đỡ lẫn nhau nếu chúng ta làm việc cùng nhau. Mọi thứ tốt hơn khi chúng ta đồng sức cùng làm Todos juntos! (cùng bên nhau) Todos juntos! (cùng bên nhau) Bên nhau, mọi việc đều thuận lợi. Mọi người à! Todos juntos! (cùng bên nhau) Todos juntos! (cùng bên nhau) Bên nhau, mọi việc đều thuận lợi. Mọi người à! Todos juntos! (cùng bên nhau)
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP