Lời Dịch - Ticket To Heaven - 3 Doors Down

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


I’m walking a wire, feel likes a thousand ways I could fall
To want is to buy, but to live is to die and you can’t take it all
When everything is said and done I won’t have one thing left
What happened to everything that I ever known

All thay gave me was this ticket to heaven, that ticket to heaven, said to lie in the bed that
you make
Now I’m restless and I’m running from everything, I’m running from everything, I’m afraid it’s
a little too late

Soft voices lie, innocents die
Now ain't that a shame
And all your dreams, and all your money they don’t mean a thing
When everything is said and done, you won’t have one thing left
What happened to everything that I ever known

All they gave me was this ticket to heaven, that ticket to heaven, said to lie in the bed that
you make
Now I’m restless and I’m running from everything, I’m running from everything, I’m afraid it’s
a little too late

It’s a little too late

All they gave me was this ticket to heaven, that ticket to heaven,
said to lie in the bed that you make
Now I’m restless and I’m running from everything, I’m running from everything, I’m afraid it’s
a little too late
All he gave me was this ticket to heaven, that ticket to heaven, said to lie in the bed that
you make
Now I’m restless and I’m running from everything, I’m running from everything, I’m afraid it’s
a little too late
It’s a little too late
Tôi bước đi trên sợi dây và cảm nhận hàng ngàn cách mình có thể ngã xuống
Muốn phải đạt được nhưng đã sống thì sẽ chết và bạn không thể nắm được nó đâu
Khi đã nói mọi thứ làm mọi điều tôi sẽ chẳng còn
gì để lại
Điều gì đã xảy ra với những điều tôi biết trước nay

Tất cả đã đem tới cho tôi tấm vé tới thiên đàng
tấm vé tới thiên đàng, nói tôi nằm trong nấm mồ bạn
tạo ra
Tôi thao thức và trốn chạy khỏi mọi điều
Trốn chạy tất cả, tôi lo sợ
đã hơi muộn màng

Lời nói dối nhẹ nhàng, cái chết không có tội
Không có gì để hổ thẹn
Và tất cả những giấc mơ của bạn, tất cả tiền bac chẳng còn ý nghĩa gì
Khi đã nói mọi thứ làm mọi điều tôi sẽ chẳng còn
gì để lại
Điều gì đã xảy ra với những điều tôi biết

Tất cả đã đem tới cho tôi tấm vé tới thiên đàng
tấm vé tới thiên đàng, nói tôi nằm trong nấm mồ bạn
tạo ra
Tôi thao thức và trốn chạy khỏi mọi điều
Trốn chạy tất cả, tôi lo sợ
đã hơi muộn màng

Đã hơi muộn rồi

Tất cả đã đem tới cho tôi tấm vé tới thiên đàng
tấm vé tới thiên đàng, nói tôi nằm trong nấm mồ bạn
tạo ra
Tôi thao thức và trốn chạy khỏi mọi điều
Trốn chạy tất cả, tôi lo sợ
đã hơi muộn màng

 
Top