Lời Dịch - This Is The Time - Savatage

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


Watching in silence, I hesitate: It was not in the plans
All of our lives we could only wait: It was out of our hands

And every war where we took the day, it was all in our heads
And though in the dark we dream at night, they were better unsaid

[chorus]
But this is the time and this is the place
And these are the signs that we must embrace
The moment is now, in all history
The time has arrived and this is the one place to be

Yeah, yeah

We placed our years in the hourglass, they were never unearned
And we seemed destined to watch them pass - it was never our turn

[chorus]
But this is the time and this is the place
And these are the signs that we must embrace
The moment is now, in all history
The time has arrived and this is the one place to be

Yeah, yeah

[lead break]

[solo]

[chorus]
This is the time and this is the place
And these are the signs that we must embrace
The moment is now, in all history
The time has arrived and this is the one place to be

Yeah, yeah
Ta nhìn trong lặng im,
lòng lưỡng lự: điều đó không có trong dự tính
Trọn cuộc đời chúng ta chỉ có thể chờ đợi:
Điều đó đã vượt khỏi tầm tay chúng ta.

Và mọi cuộc chiến
nơi chúng ta đã sống những ngày qua,
Tất cả cứ mãi lởn vởn trong tâm trí .
Và cho dù trong bóng tối chúng ta mơ về đêm nay,
Những điều đó tốt nhất không nên biểu đạt.

Nhưng tại thời điểm này và tại nơi đây
Và những dấu hiệu mà chúng ta giữ lấy,
Khoảnh khắc đó đã đến rồi, ngay cả trong lịch sử,
Thời khắc đã đến và điều này sẽ được khắc ghi.

Chúng ta lưu những tháng năm trong chiếc đồng hồ cát,
Những năm tháng ta chẳng phải kiếm tìm
Và dường như chúng ta được xếp đặt
để nhìn tất cả trôi qua
Mà chúng ta chẳng thể nào đến lượt.


 
Top