This Is Home (The Chronicles Of Narnia: Prince Caspian) - Switchfoot

Shanzy Samuel Asai

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/4/2012
Bài viết
92
I've got my memories
Always inside of me
But I can't go back
Back to how it was
I'm believe you now
I've come too far
No I can't go back
Back to how it was
Created for a place I've never known
Chorus
This is home
Now I'm finally back to where I belong
Where I belong
Yeah, this is home
I've been searching for a place of my own
Now I've found it
Maybe this is home
This is home
Belief over misery
I've seen the enemy
And I won't go back
Back to how it was
And I got my heart set on what happens next
I got my eyes wide it's not over yet
We are miracles and we're not alone
Chorus
And now after all my searching
After all my questions
I'm gonna call it home
I've got a brand new mindset
I can finally see the sunset
I'm gonna call it home
Chorus
Now I know
Yeah, this is home
I've come too far
And I won't go back
Yeah, this is home

Lời dịch:

Tôi đã có những kỷ niệm của tôi
Luôn ẩn sâu bên trong tôi
Nhưng tôi không thể quay lại
Quay lại để như thế nào
Tôi tin bạn bây giờ
Tôi đã đi quá xa
Không tôi không thể quay lại
Quay lại để như thế nào
Tạo ra cho một nơi mà tôi đã không bao giờ biết

Đây chính là nhà
Giờ đây cuối cùng đã trở lại nơi mà tôi thuộc về
Nơi tôi thuộc về
Yeah, đây chính là nhà
Tôi đã tìm kiếm một nơi của riêng tôi
Và giờ tôi đã tìm thấy nó
Có lẽ đó chính là nhà
Đây chính là nhà
Niềm tin trên đau đớn
Tôi đã thấy kẻ thù
Và tôi sẽ không quay trở lại
Trở lại để như thế nào
Và tôi đã có trái tim mình để thấy điều gì sắp xảy ra
Tôi có đôi mắt to và nó vẫn chưa kết thúc đâu
Chúng ta những điều kỳ diệu và chúng ta không cô độc

Và bây giờ sau tất cả những gì mà tôi tìm kiếm
Sau tất cả những câu hỏi của tôi
Tôi sẽ gọi nó là nhà
Tôi đã có một thương hiệu mới
Cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn
Tôi sẽ gọi nó là nhà

Bây giờ tôi đã biết
Yeah, đây chính là nhà
Tôi đã đi quá xa
Và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại
Yeah, đây chính là nhà

 

×
Quay lại
Top