Lời Dịch - The Time They Are A-Changing - Bob Dylan

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533

Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin'

Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon

For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.

Come senators, congressmen
Please heed the call

Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There's a battle outside
And it is ragin'.
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin'.


Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'.

Please get out of the new one
If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now

Will later be past
The order is
Rapidly fadin'.
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'.
Hãy tụ tập lại nào
Bất cứ nơi nào bạn đi qua

Và thừa nhận rằng
Nước lũ xung quanh bạn đang tràn đến
Và hãy sớm chấp nhận nó
Bạn sẽ phải chịu đựng cơn ớn lạnh thấu xương
Nếu thời gian đến với bạn
Đáng được tận dụng
Khi đó sẽ tốt hơn nếu bạn bắt đầu bơi
Hoặc bạn sẽchìm xuống như một hòn đá
Cho đến lúc họ bắt đầu thay đổi


Trở thành nhà văn và nhà phê bình
Những người sẽ đoán trước tương lai với cây bút
Và mở to mắt ra
Cơ hội sẽ không đến lần nữa
Và đừng nói trước
Để cho chiếc bánh xe tiếp tục quay tròn
Và cũng không nói ai cả
Chỉ là những cái tên thôi

Để cho người thua cuộc lúc này
Sẽ thắng cuộc lúc khác
Cho đến lúc họ thay đổi.

Trở thành Thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ
Xin hãy quan tâm đến tiếng gọi
Đừng đứng chỗ cửa ra vào
Đừng che chắn văn phòng
Để cho kẻ sắp hại bạn

Sẽ trở thành kẻ tù đày
Đó là một trận chiến
Vô cùng dữ dội.
Sẽ là sớm nếu bạn rung chiếc cửa sổ
Và làm đập liên hồi vào tường.
Cho tới lúc họ thay đổi

Trở thành cha và mẹ
Khắp nơi trên mảnh đất

Và đừng phê bình
Những gì bạn không hiểu
Con trai và con gái của bạn
Đều không biết nghe lời
Phương pháp cũ của bạn
Đang trở nên lạc hậu
Xin hãy rời xa cái thứ mới mẻ đó
Nếu bạn không thể giúp một tay.
Cho đến lúc họ biết thay đổi


Ranh giới được vạch ra
Ai đó buông lời nguyền rủa
Kẻ chập chạp lúc này
Sẽ nhanh hơn lúc khác
Như là hiện tại
Sẽ trở thành quá khứ
Trật tự
Sẽ bị xoá bỏ nhanh chóng.

Và kẻ dẫn đầu lúc này
Sẽ về cuối lúc khác
Cho đến lúc họ thay đổi

 
Top