Lời Dịch - The Sweetest Love - Robin Thicke

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Why do people smile when no one’s smiling?
Its coz their thinking of someone they’re loving
Keep on believing we are meant to be and
Nothing’s stopping you and me from going to heaven.
Sweetest love

I got the sweetest love there ain’t nothing sweeter
I got the sweetest love ain’t nothing beating it
There ain’t nothing sweeter

Now we're clever is about to inch just one ladder
It gets better every second we’re together
Oooh baby it feels so right
A new beginning starts tonight
The reason for when it’s on
Is because of you and me and
Sweetest love

Finally I can’t believe
Coz you and me, you’re my sweetest love

I got the sweetest love there ain’t nothing sweeter
I got the sweetest love ain’t nothing beating it
There ain’t nothing sweeter

Come on now, I got the sweetest love there ain’t nothing sweeter
I got the sweetest love can’t nothing beating it
There ain’t nothing sweeter oh yeah

Now I got that feeling in my gut
Now I need your fire in my life
Now I wanna give you love so much
And I keep on feeling my sweet, my sweet
Sweetest love

I can’t believe that you and me, we gotta be
You’re my sweetest love

I got the sweetest love there ain’t nothing sweeter
I got the sweetest love can’t nothing beat it
There ain’t nothing sweeter
Come on now, I got the sweeter love there ain’t nothing sweeter
I got the sweetest love can’t nothing beat it
There ain’t nothing sweeter ooohh

I got the sweetest love there ain’t nothing sweeter
I got the sweetest love can’t nothing beat it
There ain’t nothing sweeter (2x)

Sweetest love
I can’t believe, you and me, we gotta be
Oh my sweetest love
Tại sao người ta lại cười khi không một ai cười ?
Bởi họ nghĩ đến người mà họ yêu thương
Vẫn cứ tiếp tục tin chúng ta là dành cho nhau và
Không có gì có thể dừng em và anh đến thiên đường của ta
Tình yêu ngọt ngào nhất

Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì ngọt ngào hơn
Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì có thể đánh bại
Không còn gì ngọt ngào hơn thế

Chúng ta bước thêm một bước nữa chỉ một bậc thang nữa thôi
Tùng giây phút ta ở bên nhau càng tuyệt vời hơn
Ôi, anh cảm thấy thật tuyệt
Một khởi đầu mới tối nay
Lý do cho khởi đầu này
Là vì em và anh và
Tình yêu ngọt ngào nhất

Cuối cùng anh không thể tin nổi
Bởi anh và em,em là tình yêu ngọt ngào nhất của anh

Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì ngọt ngào hơn
Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì có thể đánh bại
Không còn gì ngọt ngào hơn thế

Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì ngọt ngào hơn
Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì có thể đánh bại
Không còn gì ngọt ngào hơn thế oh yeah

Giờ anh như cảm thấy giá trị của cuộc sống này
Anh cần ngọn lửa của em trong cuộc đời
Anh muốn yêu em thật nhiều
Và anh muốn giữ tình yêu ngọt ngào này mãi mãi

Anh không thể tin nổi
Bởi anh và em,em là tình yêu ngọt ngào nhất của anh

Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì ngọt ngào hơn
Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì có thể đánh bại
Không còn gì ngọt ngào hơn thế
Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì ngọt ngào hơn
Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì có thể đánh bại
Không còn gì ngọt ngào hơn thế

Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì ngọt ngào hơn
Tôi có tình yêu ngọt ngào nhất,không có gì có thể đánh bại
Không còn gì ngọt ngào hơn thế (2x)

Tình yêu ngọt ngào nhất
Anh không thể tin nổi anh và em, chúng ta sẽ là
Ôi, tình yêu ngọt ngào nhất

 
Quay lại
Top