[Lyrics] Deeper And Deeper - Madonna

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Deeper and deeper and deeper and deeper
Sweeter and sweeter and sweeter and sweeter

[Chorus:]

I can't help falling in love
I fall deeper and deeper the further I go
Kisses sent from heaven above
They get sweeter and sweeter the more that I know

When you know the notes to sing
You can sing most anything
That's what my mama told me
Round and round and round you go
When you find love you'll always know
I let my father mold me

[Bridge:]

Daddy couldn't be all wrong
(Not gonna let you slip away, I'm gonna be there)
And my mama made me learn this song
(You're gonna bring your love to me, I'm gonna get you)
That's why

[chorus]

The deeper I go
All is fair in love she said
Think with your heart, not with your head
That's what my mama told me
All the little things you do
Will end up coming back to you
I let my father mold me

[bridge]
[chorus, repeat]

Someone said that romance was dead
And I believed it instead of remembering
What my mama told me
Let my father mold me
Then you tried to hold me
You remind me what they said
This feeling inside
I can't explain
But my love is alive
And I'm never gonna hide it again

[bridge]
[chorus]

Deeper and deeper and deeper and deeper
Never gonna hide it again
Sweeter and sweeter and sweeter and sweeter
Never gonna have to pretend
[repeat]

You got to just let your body move to the music
You got to just let your body go with the flow
Falling in love, falling in love, falling in love
I can't keep from falling in love with you
You know there's nothing better that I'd like to do
Sâu hơn và sâu hơn và sâu hơn và sâu hơn nữa
Ngọt ngào hơn và ngọt ngào hơn và ngọt ngào hơn và ngọt ngào hơn nữaTôi không thể dừng yêu
Tôi rơi sâu hơn, sâu hơn và đi xa hơn nữa
Những nụ hôn từ trên thiên đường
Chúng ngọt ngào hơn, ngọt ngào hơn cả tôi tưởng
Khi tôi biết những chú ý khi hát
Tôi có thể hát mọt thứ
Đó là điều mà mẹ nói với tôi
Là đi đường vòng, vòng vèo, vòng vèo
KHi tôi tìm thấy tình yêu bạn sẽ luôn luôn biết
Tôi để cha tôi rập khuôn chính tôi
[Bridge:]

Bố không hề có vấn đề
(Đừng lẩn trốn điều gì cả, tôi vẫn ở đây cơ mà)
Và mẹ tôi đã dạy tôi bài hát này
(Bạn sẽ mang tình yêu đến cho tôi, tôi sẽ hiểu anh)

Đó là lí do


[chorus]

Tôi đi sâu hơn
Tất cả những gì bà ấy nói về tình yêu đều đúng
\'\'Cảm nhận bằng trái tim, chứ không phải đầu óc con\'\'
Đó là những gì mẹ nói với tôi
Tất cả nhưng thứ con làm
Sẽ kết thúc bằng việc quay lại (trả đũa) chính con
Tôi để cha tôi rập khuôn chính tôi

[bridge]
[chorus, repeat]

Một vài người nói với tôi tình yêu đã chết
Và tôi tin tưởng nó thay thế cho nhưng gì cần phải nhớ
Đó là những gì mẹ nói với tôi
Và tôi để cha tôi rập khuôn chính mình
Sau đó tôi cố gắng kiềm chế
Bạn tự nhắc chở tôi nhưng gì họ nó
Cảm giác trong tôi
Tôi không thể hiểu bổi
Nhưng tình yêu của tôi còn sống mãi
Và tôi không bao giờ che dấu nó một lần nữa


[bridge]
[chorus]

Sâu hơn và sâu hơn và sâu hơn và sâu hơn
Không bao giờ lại che dấu nó nữa
Ngọt ngào hơn và ngọt ngào hơn và ngọt ngào hơn và ngọt ngào hơn
Không bao giờ giả vờ nữa
[repeat]

Bạn đã từng cảm nhận con người bạn rời bỏ âm nhạc
Bạn đã từng cảm nhận con người bạn chảy theo dòng nước
Bạn đang yêu, đang yêu, cảm giác đang yêu đấy
Tôi không thể kìm giữa cảm giác đó được đâu
Bạn b
 
×
Top