Lời Dịch - Story - Lene Marlin

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I heard about your story from a friend
To let go and make an end
That's what you did

You left some words saying now it would be good
You knew they'd cry but you hoped they understood

Things you've had to face, what you have seen
To make it through each day you tried
Without the tears
They tried to help but they didn't see you crawl

They knew you fought but they never thought you'd fall
Never thought you'd fall

Tell them please, how could they know
Hurts inside, no scars to show
You played the lead and never once you failed

And the place from where you watch us now
Hope you've found your peace somehow

I heard about your story through the years
Know 'bout all your hurt and fears
I won't forget

I wrote a song that i wish for you to hear
It's about yourself and the life you couldn't bear

I wanna remember all there's about you
And I know there's so much
I see all the faces

The tears and embraces
Wish you could be here to see it too
Tôi nghe câu chuyện của anh qua một người bạn
Ra đi và đó là kết thúc
Là những gì anh làm

Anh để lại những lời nói rằng giờ sẽ tốt hơn
Anh biết họ khóc nhưng hy vọng vọng họ hiểu

Những chuyện anh phải đối mặt những điều anh thấy
Để thực hiện chúng mỗi ngày anh đã gắng sức
Không nước mắt
Họ cố giúp đỡ nhưng hon không thấy anh lê bước

Họ thấy anh đấu tranh nhưng chưa bao giờ nghĩ anh gục ngã
Chưa bao giờ nghĩ anh đã gục ngã

Nói họ đuùng lo, làm thế nào để họ hiểu
Nỗi đau trong lòng, không dấu vết để phơi bày
Anh đóng kịch và chưa một lần thất bại

Từ nơi anh đang nhìn chúng tôi lúc này
Hy vọng anh thấy sự yên bình theo cách nào đó

Tôi nghe câu chuyện của anh đã nhiều năm
Biết tất cả nỗi đau và lo lắng
Và sẽ không quên

Tôi viết một bài ca hy vọng anh nghe được
bài hát về anh và cuộc sống anh không thể chịu đựng

Tôi muốn nhớ mọi điều về anh
VÀ tôi thấy nơi đó
Thật nhiều khuôn mặt

Những cái ôm và nước mắt
Ước gì anh ở đây để cũng thấy được

 
Top