Lời Dịch - Since You've Been Gone - The Rasmus

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Since you’ve been gone, I’ve been alone
Feeling untied and free
No more crying on the phone
No more slavery

End of the misery, I’m breaking free

Since you’ve been gone
Things have come so clear to me
Just wanna shout, ‘cause I’m able to breath
Since you’ve been gone
I’ve been free

Since we crashed and fell apart
We’ve been history
Since we trashed this dying love
No more agony

End of the misery, I’m breaking free

Since you’ve been gone
Things have come so clear to me
Just wanna shout, ‘cause I’m able to breath
Since you’ve been gone
I’ve been free

(guitar solo)

Since you’ve been gone
Things have come so clear to me
Just wanna shout, ‘cause I’m able to breath

Since you’ve been gone
Things have come so clear to me
Just wanna shout, ‘cause I’m able to breath
Since you’ve been gone
I’ve been free

Since you’ve been gone I’ve been…
I’ve been free…
Things have come clear to me…
I am free…

Since you’ve been gone, I’ve been alone
Từ khi em đi, tôi còn lại cô đơn
Tự do như được cởi trói
Không khóc lóc trên điện thoại
Không nô thêm nữa

Kết thúc của khổ đau, tôi đang thoát ra khỏi lồng

Từ khi em ra đi
Nhiều thứ trở nên rõ ràng
Tôi muốn hét to lên, bởi tôi có thể thở lại
Từ khi em đi
Tôi sống thật tự do

Khi hai ta tan vỡ
Chỉ còn là quá khứ
Khi ta bỏ mặc tình yêu đang héo mòn
Thì không thêm đau đớn


Kết thúc của khổ đau, tôi đang thoát ra khỏi lồng

Từ khi em ra đi
Nhiều thứ trở nên rõ ràng
Tôi muốn hét to lên, bởi tôi có thể thở lại
Từ khi em đi
Tôi sống thật tự do

Từ khi em ra đi
Nhiều thứ trở nên rõ ràng
Tôi muốn hét to lên, bởi tôi có thể thở lại

Từ khi em ra đi
Nhiều thứ trở nên rõ ràng
Tôi muốn hét to lên, bởi tôi có thể thở lại
Từ khi em đi
Tôi sống thật tự do

Từ khi em ra đi
Tôi tự do
Mọi điều trở nên rõ ràng
Tự do

Nhưng cô độc

 
Top