Lời Dịch - Shining Star - At Vance

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Shining Star

What is the taste of rain in may
What is the name of the god you pray
Where is the end of the road that I'm on
Can you tell me if there'll be a new dawn

A thousand questions
Will you answer me

God if I only could make you see

You're my shining star
That I will hold forever
Whether near or far
I'll be there 'til the end of time
Cause you brighten up my day
And the love that we share
Is here to stay


Well I can see the light
It shines right through the night
But it's all so far away

Will you stand another thousand years
And can you dry all my painful tears
Will the stars still shine for you and me
And will there be a world where we can be free


My love will take you
Far beyond the sky
God if you'd only give us a try

You're my shining star
That I will hold forever
Weather near or far
I'll be there 'til the end of time
Cause you brighten up my day

And the love that we share
Is here to stay

A thousand questions
Will you answer me
God if I only could make you see
My love will take you
Far beyond the sky
God if you'd only give us a try
Vì Sao Sáng Ngời

Cơn mưa tháng năm có vị như thế nào?
Vị thần em cầu nguyện, Người tên chi?
Con đường anh đang đi, đâu là bến cuối?
Có thể cho anh biết, một bình minh mới lại sang?

Một ngàn câu hỏi
Em sẽ trả lời anh?

Chúa ơi, giá mà anh khiến em thấy được

Em là vì sao sáng của anh
Vì sao anh giữ đến trọn đời
Dù cho kề cận hay xa xăm
Anh sẽ ở bên em, nơi thời gian ngừng chảy
Vì em cho anh thêm rạng ngời
Và tình yêu ta cùng nhau san sẻ
Mãi mãi vẫn còn đây


Anh nhìn thấy vầng dương
Sáng soi khắp đêm trường
Nhưng lại ở chân trời xa tít tắp

Một ngàn năm nữa, nơi xưa em có còn?
Có thể lau giúp anh, dòng nước mắt đau thương?
Tinh tú trời cao, còn sáng soi hai bóng?
Và nhân gian chốn nào, để đôi mình tự do?


Tình anh sẽ mang em đi
Vượt ngàn mây gió trời xanh
Chúa ơi, giá mà em cho ta một cơ hội

Em là vì sao sáng của anh
Vì sao anh giữ đến trọn đời
Dù cho kề cận hay xa xăm
Anh sẽ ở bên em, nơi thời gian ngừng chảy
Vì em cho anh thêm rạng ngời

Và tình yêu ta cùng nhau san sẻ
Mãi mãi vẫn còn đây

Một ngàn câu hỏi
Em sẽ trả lời anh?
Chúa ơi, giá mà anh khiến em thấy được
Tình anh sẽ mang em đi
Vượt ngàn mây gió trời xanh
Chúa ơi, giá mà em cho ta một cơ hội


 
Top