Lời Dịch - Send Me An Angel - Real Life

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Do you believe in heaven above?
Do you believe in love?
Don't tell a lie, don't be false or untrue
It all comes back to you

Open fire!
On my burning heart
I've never been lucky in love
My defenses are down
A kiss or a frown
I can't survive on my own

If a girl walks in and draws her name in my heart
I'll turn and run away
Everyday we've all been led astray
It's hard to be lucky in love

It gets in your eyes
It's making you cry
Don't know what to do
Don't know what to do
You're looking for love
Calling heaven above

Send me an angel
Send me an angel
Right now, right now

Send me an angel
Send me an angel
Right now, right now

Empty dreams can only disappoint
In a room behind your smile
But don't give up, don't give up
(give up, give up, give up)
You can be lucky in love

It gets in your eyes
It's making you cry
Don't know what to do
Don't know what to do
You're looking for love
Calling heaven above

Send me an angel
Send me an angel
Right now, right now

Send me an angel
Send me an angel
Right now, right now

(Repeat 3 times)
Right now...
Người có tin rằng thật sự có thiên đường?
Người có tin rằng có tình yêu?
Đừng nói dối nhé, hãy thành thật
Rồi lời nói ấy sẽ dội lại chính bạn

Thắp lên ngọn lửa!
Trong con tim tôi đang bùng cháy
Tôi chưa bao giờ gặp may mắn trên con đường tình
Tôi đã buông xuôi
Một nụ hôn hay sự bất mãn
Tôi không sao tự mình sống sót nổi

Nếu một cô gái bước vào và khắc tên cô ấy vào tim tôi
Tôi sẽ quay đầu chạy mất dép
Mỗi ngày ta bị khiến cho lầm đường lạc lối
Thật khó mà gặp may trên con đường tình

Điều đó vào mắt ta
Khiến ta nhỏ nước mắt
Chẳng biết phải làm sao
Chẳng biết phải làm sao
Ta tìm kiếm tình yêu
Cầu xin thánh thần trên cao

"Hãy gửi cho tôi một thiên thần"
"Hãy gửi cho tôi một thiên thần
Ngay đi, ngay đi"

"Hãy gửi cho tôi một thiên thần"
"Hãy gửi cho tôi một thiên thần
Ngay đi, ngay đi"

Những giấc mơ trống rỗng chỉ khiến cho ta tuyệt vọng
Trong một căn phòng phía sau nụ cười của em
Nhưng đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc
(Bỏ cuộc, bỏ cuộc, bỏ cuộc)
Rồi ta sẽ tìm thấy may mắn trong tình yêu

Điều đó vào mắt ta
Khiến ta nhỏ nước mắt
Chẳng biết phải làm sao
Chẳng biết phải làm sao
Ta tìm kiếm tình yêu
Cầu xin thánh thần trên cao

"Hãy gửi cho tôi một thiên thần"
"Hãy gửi cho tôi một thiên thần
Ngay đi, ngay đi"

"Hãy gửi cho tôi một thiên thần"
"Hãy gửi cho tôi một thiên thần
Ngay đi, ngay đi"

(Lặp lại 3 lần)
Ngay bây giờ...

 
Top