Lời Dịch - Say It's Possible - Terra Naomi

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


I see the lights are turning and I look outside
The stars are burning through this changing time
It could have been anything we want
It's fine, salvation was just a passing thought

Don't wait, act now
This amazing offer won't last long
It's only a chance to pave the path we're on
I know there are more exciting things to talk about
And in time we'll sort it out
And in time we'll sort it out

And though they say it's possible
To me, I don't see how it's probable
I see the course we're on spinning farther
from what i know I'll hold on
Tell me that you won't let go
Tell me that you won't let go

And the truth is such a funny thing
With all these people keep on telling me
They know what's best and that to be frightened of
And all the rest are wrong
They know nothing about us
They know nothing about us

And though they say it's possible
To me, I don't see how it's probable
I see the course we're on spinning farther
From what i know I'll hold on
Tell me that you won't let go
Tell me that you won't let go

I'm not alright

And though they say it's possible
To me, I don't see how it's probable
I see the course we're on spinning father
From what i know I'll hold on
Tell me that you won't let go

And though they say it's possible
To me, I don't see how it's probable
I see the course we're on spinning farther
From what i know I'll hold on
Tell me that you won't let go
Tell me that you won't let go

This could be something beautiful
Combine our love into something wonderful
But times are tough I know
And the pull of what we can't give up takes hold
Em thấy những ngọn đèn thắp lên và em nhìn ra ngoài
Những vì sao cháy suốt khoảng thời gian đổi thay này
Điều này có thể là bất cứ điều gì mà ta muốn
Tốt mà, sự cứu giúp chỉ như ý nghĩ thoáng qua

Đừng chờ đợi mà hành động thôi
Sự mời chào tưởng tượng này sẽ không kéo dài
Chỉ là một cơ hội trải ra trên chặng đường ta đi
Em biết có nhiều điều thú vị hơn để nói đến
và lúc này chúng ta sẽ chọn ra
và lúc này chúng ta sẽ chọn ra

Và dù rằng họ nói điều đó là có thể
Với em thì em không thấy điều đó có thể
Em thấy dòng chảy mà ta đang cuốn xa hơn
khỏi những điều mà chúng ta đang níu giữ
Hãy nói rằng anh sẽ không đi
Hãy nói rằng anh sẽ không đi

Và sự thật như một điều thú vị
Và những con người này cứ kể với em
Họ biết điều gì là tốt nhất và điều đó thật đáng sợ
mọi sự ngưng nghỉ đều là sai lầm
Họ chẳng biết sự gì về chúng ta
Họ chẳng biết sự gì về chúng ta

Và dù rằng họ nói điều đó là có thể
Với em thì em không thấy điều đó có thể
Em thấy dòng chảy mà ta đang cuốn xa hơn
khỏi những điều mà chúng ta đang níu giữ
Hãy nói rằng anh sẽ không đi
Hãy nói rằng anh sẽ không đi

Em chẳng ổn rồi

Và dù rằng họ nói điều đó là có thể
Với em thì em không thấy điều đó có thể
Em thấy dòng chảy mà ta đang cuốn xa hơn
khỏi những điều mà chúng ta đang níu giữ
Hãy nói rằng anh sẽ không đi
Hãy nói rằng anh sẽ không đi
(x2)

Điều đó có thể là điều gì đó xa hơn
Kết hợp tình yêu chúng ta vào những điều tuyệt vời
Nhưng thời gian dai dẳng, tôi biết
và sự lôi kéo của những điều ta không thể từ bỏ cứ còn lại

 
Top