Lời Dịch - Save Yourself (I'll Hold Them Back) - My Chemical Romance

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I hope your ready for a firefight
Cause the devil's got your number right
(They say) We'll never leaving this place alive
But if you sing these words we'll never die!

Get off the ledge and cut the line
Not a victim of a victim's life
(Because) This ain't a room full of suicide
We believe and I believe tonight

We could leave this world, leave it all behind
We could steal this car if you're folks don't mind
We could live forever if you've got the time!

(Na na na na na na na na na na)
If you save yourself tonight!
(Na na na na na na na na na na)
If you save yourself tonight!

I'll tell you all how the story ends
Well the good guys die and the bad guys win (Who cares?!)
This ain't about all the friends you made
But the beatings they write, I erase!

For all of us who've seen the light
Salute the dead and lead the fight (Oh hell!)
Who gives a damn if we beat the floor?!
Let the walls come down, let the earth corrode!

We could leave this world, leave it all behind
We could steal this car if your folks don't mind
We could live forever if you've got the time

Ohh!

I'm the only friend that makes you cry
Your heart attack in black hair dye
So just save yourself, I'll hold them back tonight!

Are y'all ready where you are now?
If save yourself tonight...
They're coming for you...
Can you save yourself tonight?!
Right now!
Cause I'll hold them back!

We could leave this world, leave it all behind
We could steal this car if your folks don't mind
We could live forever if you've got the time, you motherf***er!

Ohh!

Your the broken glass in my life
Will you burn this star if it takes all night?
So just save yourself, I'll hold them back tonight!

(Na na na na na na na na na na)
If you save yourself tonight!
(Na na na na na na na na na na)
Can you save yourself tonight?!
Hy vọng mày sẵn sàng chiến rồi chứ
Vì ác quỷ có số mày trong danh bạ rồi đó
(Chúng nó nói) Bọn tao sẽ không bao giờ toàn thây mà lết ra khỏi chốn này
Nhưng tao cứ hát "Còn lâu bọn tao mới chết!"

Vượt khỏi lằn ranh và tiến lên phía trước
Không phải nạn nhân của cuộc đời tù tội
(Bởi vì) Đây không phải căn phòng đầy những con người tự sát
Đêm nay, bọn tao tin và tao tin

Bọn tao có thể rời bỏ thế giới này, bỏ lại tất cả đằng sau
Bọn tao có thể thuổng luôn con xe này nếu chúng mày không phiền
Bọn tao có thể sống đời nếu chúng mày còn thời gian

(Na na na na na na na na na na)
Nếu đêm nay mày cứu được mình!
(Na na na na na na na na na na)
Nếu đêm nay mày cứu được mình!

Tao sẽ kể cho chúng mày đoạn kết của câu chuyện nhé
Ờ thì người tốt chết queo còn kẻ xấu giành chiến thắng (Đếch thằng nào quan tâm chứ?!)
Đây không phải chuyện bạn bè mày
Mà là về những thất bại của chúng nó, tao sẽ xóa sạch!

Cho chúng ta, những con người đã nhìn thấy ánh sáng
Chào mừng cái chết và chiến đấu đê (Mẹ nó chứ!)
Có ai quan tâm nếu bọn tao hạ đo ván chúng mày chứ?!
Cứ để những bức tường kia sụp đổ, để thế giới này mục ruỗng đi!

Bọn tao có thể rời bỏ thế giới này, bỏ lại tất cả đằng sau
Bọn tao có thể thuổng luôn con xe này nếu chúng mày không phiền
Bọn tao có thể sống đời nếu chúng mày còn thời gian

Ohh!

Tao là đứa bạn duy nhất làm mày khóc
Tim mày lanh tanh bành trong mái tóc nhuộm đen
Tự cứu lấy mình đi, đêm nay tao sẽ kìm chúng nó lại

Mày đã sẵn sàng chưa?
Nếu đêm nay mày tự cứu lấy mình...
Chúng nó sẽ đến với mày...
Mày có thể tự cứu vớt lấy mình không?!
Ngay bây giờ!
Vì tao sẽ kìm lại bước chân chúng!

Bọn tao có thể rời bỏ thế giới này, bỏ lại tất cả đằng sau
Bọn tao có thể thuổng luôn con xe này nếu chúng mày không phiền
Bọn tao có thể sống đời nếu chúng mày còn thời gian
Mẹ chúng mày!

Ohh!

Mày là mảnh vỡ của cuộc đời tao
Nếu tao đốt cháy vì sao kia, liệu có mất đến cả đêm không nhỉ?
Nên tự cứu lấy mình đi, tao sẽ kìm chúng nó lại

(Na na na na na na na na na na)
Nếu đêm nay mày cứu được mình!
(Na na na na na na na na na na)
Mày có tự cứu được mình không?!


 
Quay lại
Top