Lời Dịch - Rise Up - R. Kelly

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
INTRO
"The victims are what mean the most to us and that we cared so much about...."
"I just really feel that we are going to be known as the school that overcame".

VERSE 1
i know you're feeling pain right now
and you don't wanna talk right now
i know you're going through something

and you don't wanna be bothered right now
not gonna lie and say i understand
i just wanna be here for you if i can
to hold your hand and be by your side
and together we will get through these times

BRIDGE
and we will cry together
and we'll fight this together

and we'll be strong together
stand together, pray together

CHORUS
rise up, when you feel you can't go on
rise up, when all of your hope is gone
rise up, when you're weak and you can't be strong
rise, rise up
rise up, and when the tears start to fall

rise up, and you feel you've given it your all
rise up, when your back is up against the wall
rise, rise up

VERSE TWO
now i know the burdens that you've had
and you don't think nobody cares
a storm comes out of nowhere
and you're feeling like it just ain't fair

not here to preach about the private side, no
cause i understand and now is not the time
see i just wanna help you make it right
walk with you, holding the candle light

REPEAT BRIDGE


REPEAT CHORUS

VERSE THREE

you see struggle so hard
no color, no color
and you missed the price
you are my sister
i'm your brother
and side by side we'll face this thing
standing tall, you and me

rise up, rise

rise up, rise
rise up, rise

hey we gon' rise

rise up, rise
rise up, rise

REPEAT CHORUS 3x
Intro

"Những nạn nhân là những người quan trọng nhất với chúng tôi và chúng tôi quan tâm tới họ về..."
" Tôi thực sự thấy rằng chúng ta sẽ được biết đến như là một ngôi trường đã qua"


VERSE 1
Tôi biết là bây giờ bạn đang cảm thấy đau đớn
Và bạn không muốn nói chuyện lúc này
Tôi biết là bạn đang phải trải qua cái gì
Và bạn không muốn bị làm phiền vào lúc này
Tôi sẽ không nói dối và tôi hiểu điều đó

Tôi chỉ muốn ở đây vì bạn nếu tôi có thể
Để năm tay bạn và ôm bạn vào lòng
Và cùng thau chúng ta sẽ vượt qua được lúc này

Bridge
Và chúng ta khóc cùng nhau
Và chúng ta cùng nhau chiến đấu
Và chúng ta cùng nhau cố gắng
Bên cạnh nhau, cầu nguyện cùng nhau


Chorus
Hãy cố gắng lên khi bạn cảm thấy không thể tiếp tục
Hãy cố gắng lên khi mà mọi hy vọng của bạn đều tan biến
Hãy cố gắng lên khi mà bạn không còn sức lực

Cố lên, cố gắng lên
Hãy cố gắng lên tới khi mà những giọt nước mắt bắt đầu rơi
Hãy cố gắng lên tới khi mà bạn cảm thấy đã được tha thứ
Hãy cố gắng lên, hãy dựa lưng vào tường

Cố lên, cố gắng lên

Verse 2
Tôi biết bạn mang nhiều gánh nặng
Và bạn nghĩ rằng không ai quan tâm
Một cơn bão tự dưng xuất hiện
Và bạn cảm thấy rằng điều đó thật bất công
Tôi không ở đây để nói cho bạn về sự riêng tư, không
Vì tôi hiểu lúc này chưa nên nói

Tôi chỉ muốn bạn làm điều đúng đắn
Đi với bạn, cầm ngọn nến sáng trong tay

Bridge


REPEAT CHORUS

Verse 3
Bạn thấy cuộc đấu tranh thật khó khăn
Không màu sắc, không màu sắc

Và bạn thấy rằng bạn không còn giá trị
Bạn là em gái bé bỏng của tôi
Tôi là anh trai bạn
Và bên nhau chúng ta cùng đối mặt với bó
Ngẩng cao đầu, bạn và tôi

Cố gắng lên, gắng lên
Cố gắng lên, gắng lên
Cố gắng lên, gắng lên


Hey, chúng ta cùng cố gắng

Cố gắng lên, gắng lên
Cố gắng lên, gắng lên

REPEAT CHORUSx3

 
Top