[Lyrics] Fall To Rise - Persefone

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Fall To Rise

Life in every breeze of air
In every cup of tea
When fear holds your heart beating
Cowardice stabs your will
Drowning you in doubts

To get to the agonic point of giving up

Self-destruction, the only path for you to find strength
You’re weak to the bone
Poisoned for the fangs of lie

Feelings drown in chaotic thoughts
Face the fear, rise against the dawn
Raise your soul with pride
Your sword is faith
As you feel the death

The harder life becomes the more you must stand
You are alone in your life
But brave in your fight

Suffering, wounded
Again and again
Seven times ahead to fall
Rise, Rise an eight
And keep the fight

Keep the fight and
Become a warrior

Feeling drown in chaotic thoughts
Face the fear, rise against the dawn
Raise your soul with pride
Your sword is faith
As you feel the death
The harder life becomes the more you must stand

You are alone in your life
Alone...

Feeling drown in chaotic thoughts
Face the fear, rise against the dawn
Raise your soul with pride
Your sword is faith
As you feel the death
The harder life becomes the more you must stand

You are alone in your life
But brave in your fight
Ngã Để Đứng

Cuộc đời ẩn trong từng ngọn gió
Từng tách trà xanh
Khi nỗi sợ xâm chiếm lấy con tim
Cơn hèn nhát giết chết đi ý chí

Nhấn chìm bạn trong nghi ngờ

Đế đến nơi từ bỏ mọi hy vọng
Tự tuyệt diệt, đường duy nhất bạn tìm ra sức mạnh
Con người bạn quá yếu mềm
Hư hao vì nanh vuốt điêu ngoa

Xúc cảm chìm vào suy nghĩ miên man
Đối mặt với sợ sệt, ngẩng đầu trước bình minh
Cất cao linh hồn trong kiêu hãnh

Kiếm trên tay niềm tin vững chắc
Khi bạn đang đứng trước tử thần
Đời càng chông gai bạn càng phải sống
Giữa đất trời một mình một bóng
Nhưng hãy can trường để đấu tranh

Đau đớn rồi tổn thương
Không biết bao nhiêu lần
Bảy lần bạn gục ngã

Đến lần thứ tám hãy đứng lên
Và vững tin chiến đấu
Tiếp tục tranh đấu
Trở thành một chiến binh

Xúc cảm chìm vào suy nghĩ miên man
Đối mặt với sợ sệt, ngẩng đầu trước bình minh
Cất cao linh hồn trong kiêu hãnh
Kiếm trên tay niềm tin vững chắc

Khi bạn đang đứng trước tử thần
Đời càng chông gai bạn càng phải sống
Giữa đất trời một mình một bóng
Lẻ loi...

Xúc cảm chìm vào suy nghĩ miên man
Đối mặt với sợ sệt, ngẩng đầu trước bình minh
Cất cao linh hồn trong kiêu hãnh
Kiếm trên tay niềm tin vững chắc

Khi bạn đang đứng trước tử thần
Đời càng chông gai bạn càng phải sống
Giữa đất trời một mình một bóng
Nhưng hãy can trường để đấu tranh

 
×
Quay lại
Top