Lời Dịch - Poppin' Champagne - All Time Low

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533

You've got me poppin' champagne
I'm at it again
Caught up in the moment
But not in the right way
I'm falling in between
Tearing up at the seams
With tracks aiming to please
And aesthetics don't hurt one bit


So follow me down
Take this all the way
Any way you want to

Why don't you say so?
I think I'm caught in between
The nights and days fly by
When I'm lost on the streets
And my eyes

They despise you for who I am
Why don't you say so?
Why don't you say so?

You've got me thinking that
Lately I've been wishing
The television set would show me more
Than just a picture of
The things I've grown to detest

I strip down my dignity
They can take all of me
But they won't ever take
What I still believe

So follow me down
Take this all the way
Any way you want to

Why don't you say so?

I think I'm caught in between
The nights and days fly by
When I'm lost on the streets
And my eyes
They despise you for who I am
Why don't you say so?
Why don't you say so?

Give up and let go

I'm just a boy with a dream
And you can take one look
As I fall in between
With my eyes just as wide
As my mouth can be
Why don't you say so?
Why don't you say so?

I know, I know, I know

That there's a place for me
Somewhere out there
I know, I know, I know
That there's a place for me
Somewhere out there

Why don't you say so?
I think I'm caught in between
The nights and days fly by

When I'm lost on the streets
My eyes
They despise you for who I am
Why don't you say so?
Why don't you say so?

Give up and let go
I'm just a boy with a dream
And you can take one look

As I fall in between
With my eyes just as wide
As my mouth can be
Why don't you say so?
Why don't you say so?

Why won't you say so?
Why don't you say so? (x4)

Bạn cho tôi uống rượu khai vị nhé
Tôi lại thế nữa rồi
Làm chuyện phi lý vì tình cảm
Nhưng không đúng cách
Tôi đang mắc kẹt
Xé toạt ngay phân giới
Với ý định làm hài lòng
Và thẩm mỹ thì chẳng hại chi


Vậy thì đuổi theo tôi nhé
Chấp nhận hết điều này
Bất cứ kiểu gì bạn muốn

Sao bạn không nói thế?
Tôi nghĩ tôi lỡ cỡ rồi
Ngày tháng vùn vụt trôi qua
Khi tôi lạc lối trước những con đường
Và mắt tôi

Chúng khinh thường bạn vì con người tôi
Sao bạn không nói thế?
Sao bạn không nói thế?

Bạn khiến tôi nghĩ rằng
Mới đây tôi còn ước mong
Chiếc truyền hình sẽ chỉ cho tôi nhiều hơn là một bức ảnh của những điều tôi lớn lên mà ghê tởm
Tôi gạt bỏ phẩm giá của mình
Họ có thể tước đoạt tất cả con người tôi

Nhưng họ sẽ không bao giờ lấy được
Nhưng gì mà tôi vẫn hằng tin tưởng

Vậy thì đuổi theo tôi nhé
Chấp nhận hết điều này
Bất cứ kiểu gì bạn muốn

[Điệp khúc]

Từ bỏ và buông xuôi

Tôi chỉ là một gã trai với một ước mơ
Và bạn có thể nhìn
Khi tôi mắc kẹt
Với đôi mắt mở to
Như chính cái miện mình
Sao bạn không nói thế?
Sao bạn không nói thế?

Tôi biết, tôi biết, tôi biết

Rằng có chỗ dành cho tôi
Nơi nào đó ngoài kia
[x2]

[Điệp khúc]

[Điệp khúc 2]

Sao bạn không nói thế? [x5]

 
Top