Lời Dịch - One More Day - Diamond Rio

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Last night I had a crazy dream
A wish was granted just for me
It could be for anything
I didn't ask for money
Or a mansion in Malibu
I simply wished for one more day with you

One more day, one more time
One more sunset, maybe I'd be satisfied
But then again, I know what it would do
Leave me wishing still for one more day with you
One more day...

First thing I'd do is pray for time to crawl
I'd unplug the telephone and keep the TV off
I'd hold you every second
Say a million 'I Love You's'
That's what I'd do with one more day with you

One more day, one more time
One more sunset maybe I'd be satisfied
But then again I know what it would do
Leave me wishing still for one more day with you

One more day, one more time
One more sunset maybe I'd be satisfied
But then again I know what it would do
Leave me wishing still for one more day
Leave me wishing still for one more day
Leave me wishing still for one more day with you
Đêm qua tôi có một giấc mơ điên dại
Một điều ước chỉ ban riêng cho tôi
Đó có thể là vì bất kì điều gì
Tôi không đòi hỏi tiền bạc
Hay một biệt thự ở Malibu
Tôi chỉ đơn giản ước có thêm một ngày bên em

Một ngày nữa, một ngày nữa
Một lần mặt trời lặn nữa, có lẽ tôi sẽ được thỏa mãn
Nhưng rồi lần nữa, tôi biết điều đó sẽ làm gì
Khiến tôi lại tiếp tục ước ao một ngày nữa được ở cùng em
Thêm một ngày nữa...

Điều đầu tiên tôi sẽ làm là cầu cho thời gian lê bước trôi qua
Tôi sẽ tháo điện thoại và không bật truyền hình lên
Tôi sẽ ôm em từng giây phút một
Nói một triệu lần câu "Anh yêu em"
Đó là điều tôi sẽ làm với một ngày được ở thêm cùng em

Một ngày nữa, một ngày nữa
Một lần mặt trời lặn nữa, có lẽ tôi sẽ được thỏa mãn
Nhưng rồi lần nữa, tôi biết điều đó sẽ làm gì
Khiến tôi lại tiếp tục ước ao một ngày nữa được ở cùng em

Một ngày nữa, một ngày nữa
Một lần mặt trời lặn nữa, có lẽ tôi sẽ được thỏa mãn
Nhưng rồi lần nữa, tôi biết điều đó sẽ làm gì
Khiến tôi lại tiếp tục ước ao một ngày nữa
Khiến tôi lại tiếp tục ước ao một ngày nữa
Khiến tôi lại tiếp tục ước ao một ngày nữa được ở cùng em

 
Top