Lời Dịch - One Life๑ღ - Ne-Yo

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

MUSIC VIDEO


You only get one life
(one life, one life, one life)
You only get one life
(one life, one life, one life)

Yeah yeah

Smile sometimes
Cry sometimes

Stop and take a moment to breathe
(Hey, hey, hey)
Stay up late, out all night
Sit at home and just watch some TV
(Hey, hey, hey)
When they come to write your story
Tell me what will they say (-ay)
Life can be a lovely picture
If you paint it that way


Starting today, today

If you never did before
And you never do again
Let's live today like there's no tomorrow
So no matter who you are
Do yourself a favor
And live as if you know
Love as if you know

You only get one life (whow)
You only get one life (whoow)

Keep your friends by your side
But appreciate time to yourself
Ai cũng chỉ có một đời người
(một đời, một đời, một đời)
Ai cũng chỉ có một đời người
(một đời, một đời, một đời)

Yeah yeah

Đôi khi hãy mỉm cười
Đôi khi hãy khóc
Hãy dừng lại và dành lấy một khoảnh khắc để hít thở

(Hey, hey, hey)
Hãy thức khuya, ra ngoài cả tối
Hãy ngồi ở nhà và chỉ xem TV
(Hey, hey, hey)
Khi người ta đến để viết về câu chuyện của bạn
Hãy cho tôi biết những gì họ sẽ nói (nói)
Cuộc đời có thể là một bức tranh thật thú vị
Nếu bạn tô vẽ nó theo đúng cách


Hãy bắt đầu ngay hôm nay, ngay hôm nay

Nếu chưa bao giờ làm thế trước đây
Và chẳng thể thực hiện một lần nữa
Thì hãy sống trong hôm nay, như thể không có một ngày mai
Không quan trọng bạn là ai
Hãy cho chính mình một cơ hội
Và sống như những gì bạn biết
Yêu thương như cách bạn hiểu

Bạn chỉ có một cuộc đời (whow)
Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi (whoow)

Giữ bạn bè luôn bên ta
Nhưng hãy trân trọng thời gian cho riêng mình
 
Top