Lời Dịch - Ode To My Family - The Cranberries

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo...

Understand the things I say, don't turn away from me,
'Cause I've spent half my life out there, you wouldn't disagree.
Do you see me? Do you see? Do you like me?
Do you like me standing there? Do you notice?
Do you know? Do you see me? Do you see me?
Does anyone care?


Unhappiness where's when I was young,
And we didn't give a damn,
'Cause we were raised,
To see life as fun and take it if we can.
My mother, my mother,
She hold me, she hold me, when I was out there.
My father, my father,
He liked me, oh, he liked me. Does anyone care?


Understand what I've become, it wasn't my design.
And people ev'rywhere think, something better than I am.
But I miss you, I miss, 'cause I liked it,
'Cause I liked it, when I was out there. Do you know this?
Do you know you did not find me. You did not find.
Does anyone care?

Unhappiness where's when I was young,
And we didn't give a damn,

'Cause we were raised,
To see life as fun and take it if we can.
My mother, my mother,
She hold me, she hold me, when I was out there.
My father, my father,
He liked me, oh, he liked me.

Does anyone care?... [X9]
Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo...

Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo...

Hiểu điều em nói thì xin đừng rời bỏ em
Vì em đã trải qua nữa cuộc đời mình rong ruổi ngoài kia, anh không đồng ý sao
Có thấy em không? Anh có thấy em không? Có thích em không?
Anh có thích em đứng ngoài này không? Anh có chú ý chăng?
Anh có hiểu không? Có nhận ra em? Có nhận ra em chăng?
Có ai quan tâm nào?!


Những bất hạnh lúc em còn trẻ
Và chúng ta chẳng thèm quan tâm đến điều gì
Vì chúng ta đã lớn lên
Nhìn nhận cuộc sống như một cuộc vui và tận hưởng nó nếu chúng ta có thể
Mẹ em, mẹ em
Bà ôm lấy em, bà ôm lấy em, khi em đang đứng ngoài này
Cha em, người cha của em
Ông ấy yêu em, oh, ông yêu em. Có ai quan tâm chăng


Hiểu được em đã trở thành ai, đó không phải là điều em mong muốn
Và mọi người nghĩ rằng, em là người tốt hơn con người thật của em
Nhưng em nhớ anh, em nhớ anh, vì em thích thế
Vì em thích thế, khi em ngoài kia. Anh có biết không?
Anh có biết anh đã chẳng tìm em. Anh chẳng tìm em
Có ai quan tâm chăng?

Những bất hạnh lúc em còn trẻ
Và chúng ta chẳng thèm quan tâm đến điều gì

Vì chúng ta đã lớn lên
Nhìn nhận cuộc sống như một cuộc vui và tận hưởng nó nếu chúng ta có thể
Mẹ em, mẹ em
Bà ôm lấy em, bà ôm lấy em, khi em đang đứng ngoài này
Cha em, người cha của em
Ông ấy yêu em, oh, ông yêu em. Có ai quan tâm chăng

Có ai quan tâm chăng? [X9]
Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo...


 
Top