Lời Dịch - Lift Me Up - Christina Aguilera

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533

So the pain begins
As the music fades
And I'm left here with
With more than I can take

If you lift me up
Just get me through this night
I know I'll rest tomorrow

And I'll be strong enough to try

When the static clears
And all is said and done
I will realize
That we all need someone

If you lift me up
Just get me through this night
I know I'll rest tomorrow

And I'll be strong enough to try

So when you see me crashing
And there's nowhere left to fall
Will you lift me even higher
To rise above this all

If you lift me up
Said if you lift me up


Whoo-yeah, ahhh-yeah (repeat x2)

Said if you lift me up
Will you lift me higher

When you see me crashing
And theres nowhere left to fall
Will you lift me even higher
To rise above this all


If you lift me up
Said if you lift me up
If you lift me up
Just get me through this night
Rồi nỗi đau giá buốt
Khi tiếng nhạc phai nhoà dần
Và tôi phải rời khỏi đây với
Với nhiều hơn mà tôi có thể lấy được


Nếu bạn nâng đỡ tôi
Hãy giúp tôi vượt qua đêm này
Tôi biết rồi mai đây mình sẽ thảnh thơi
Và tôi sẽ đủ vững vàng để cố gắng

Khi tất cả đã rõ ràng
Và tất cả đã được thốt nên lời và phơi bày
Tôi sẽ nhận ra
Rằng tất cả chúng ta đều cần một ai đó


Nếu bạn nâng đỡ tôi
Hãy giúp tôi vượt qua đêm này
Tôi biết rồi mai đây mình sẽ thảnh thơi
Và tôi sẽ đủ vững vàng để cố gắng

Thế nên khi bạn thấy tôi ngã quỵ
Và không còn nơi nào để ngã nữa hết
Bạn sẽ nâng đỡ tôi thậm chí còn cao hơn nữa
Để vực dậy tất cả chứ?


Nếu bạn nâng đỡ tôi
Nói rằng nếu bạn nâng đỡ tôi

Whoo-yeah, ahhh-yeah (lặp lại x2)

Nói rằng nếu bạn nâng đỡ tôi
Bạn sẽ nâng đỡ tôi vực dậy chứ?

Thế nên khi bạn thấy tôi ngã quỵ
Và không còn nơi nào để ngã nữa hết

Bạn sẽ nâng đỡ tôi thậm chí còn cao hơn nữa
Để vực dậy tất cả chứ?

Nếu bạn nâng đỡ tôi
Nói rằng nếu bạn nâng đỡ tôi
Nếu bạn nâng đỡ tôi
Hãy giúp tôi vượt qua đêm này

 
Top