[Lyrics] Lift Me Up - Backstreet Boys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Nick Carter:
When I’m down on my luck
And I’m searching for my soul
When I’m feeling too much
And I start to lose control
When I’m down so low
That even enemies don’t wanna know
You still care for me
Say a prayer for me
And I know
Oooh, I like you hangin’ around
‘Cause you lift me up when I am upside down
Oooh, you are my favorite sound
‘Cause you’re always down for
Chorus :
Lifting me up
Like an angel when I hit the ground
Feel your arms all around me when I’m feeling down
Lift me up
Like an angel when I hit my low
When your arms are around me
I don’t wanna let you go
Lift me up, Lift me up ... Let you go, now...

AJ:
When I’m lost along the way
And I can’t face another day
And if I stumble on the road
And if I can’t carry the load
And if I lose my faith
And kindness, and generosity..
Would you hold my hand?
Say you understand my pain
Oooh, I like you hangin’ around
‘Cause you lift me up when I am upside down
Oooh, you are my favorite sound
‘Cause you’re always down for
Chorus:
Lifting me up
Like an angel when I hit the ground
Feel your arms all around me when I’m feeling down
Lift me up
Like an angel when I hit my low
When your arms are around me
I don’t wanna let you go

Howie:
It’s been a long hard road
And it’s only just begun, my friend
And this I know
You helped me carry the load
‘Cause you’re always down for
Chorus:
Lifting me up
Like an angel when I hit the ground
Feel your arms all around me when I’m feeling down
Lift me up
Like an angel when I hit my low
Well, you’re always around
You’re my favorite sound
Lifting me up
Like an angel when I hit the ground
Feel your arms all around me when I’m feeling down
Lift me up
Like an angel when I hit my low
When your arms are around me
I don’t wanna let you go
I don’t wanna let you go...
Oh oh oh oh...
Oh oh oh oh...
Oh oh oh oh...
You’re my favorite sound...
Lift me up
Oh oh oh oh...
Oh oh oh oh...
Ah....
Lift me up now...
‘Cause you’re always around
You’re my favorite sound
Lift me up...
Khi tôi gặp xui xẻo
Và tôi đang tìm kiếm tâm hồn mình
Khi mà tôi quá nhạy cảm
Và tôi bắt đầu mất tự chủ
Khi (cuộc đời) tôi xuống quá thấp
Thậm chí cả kẻ thù cũng không muốn biết
Bạn vẫn quan tâm tới tôi
Cầu nguyện cho tôi
Và tôi biết
Ôi,tôi thích có bạn ở bên
Bởi bạn nâng tôi lên khi tất cả đảo lộn với tôi
Ôi,bạn là âm thanh yêu thích của tôi
Bởi bạn luôn đến bên tôi để

Nâng tôi dậy
Như một thiên thần khi tôi ngã
Luôn có bạn ôm tôi khi tôi thấy thất bại (buồn bã)
Nâng tôi dậy
Như một thiên thần khi tôi chạm đáy
Khi bạn ôm tôi
Tôi không muốn để bạn đi
Nâng tôi dậy,nâng tôi dậy...để bạn đi ngay bây giờ...

Khi tôi lạc bước trên con đường (đời)
Và tôi không thể đối mặt với ngày mai
Và nếu tôi trượt ngã trên con đường
Và nếu tôi không thể tiếp tục gánh nặng này
Và nếu tôi mất niềm tin
Và sự tốt bụng,và hào hiệp...
Bạn vẫn sẽ nắm tay tôi chứ ?
Nói là bạn thấu hiểu được nỗi đau của tôi
Ôi,tôi thích có bạn ở bên
Bởi bạn nâng tôi lên khi tất cả đảo lộn với tôi
Ôi,bạn là âm thanh yêu thích của tôi
Bởi bạn luôn đến bên tôi để

Nâng tôi dậy
Như một thiên thần khi tôi ngã
Luôn có bạn ôm tôi khi tôi thấy thất bại (buồn bã)
Nâng tôi dậy
Như một thiên thần khi tôi chạm đáy
Khi bạn ôm tôi
Tôi không muốn để bạn đi
Nâng tôi dậy,nâng tôi dậy...để bạn đi ngay bây giờ...

Đó quả là một con đường dài khó khăn
Và nó mới chỉ bắt đầu,bạn tôi ơi
Và có một điều tôi biết
Bạn đã giúp tôi đi tiếp
Bởi bạn luôn đến bên tôi để

Nâng tôi dậy
Như một thiên thần khi tôi ngã
Luôn có bạn ôm tôi khi tôi thấy thất bại (buồn bã)
Nâng tôi dậy
Như một thiên thần khi tôi chạm đáy
Bạn luôn ở bên

Khi bạn ôm tôi
Tôi không muốn để bạn đi
Nâng tôi dậy,nâng tôi dậy...để bạn đi ngay bây giờ...
Bạn là âm thanh yêu thích của tôi
Nâng tôi dậy
Như một thiên thần khi tôi ngã
Luôn có bạn ôm tôi khi tôi thấy thất bại (buồn bã)
Nâng tôi dậy
Như một thiên thần khi tôi chạm đáy
Bạn luôn ở bên
Tôi không muốn để bạn đi mất...
Tôi không muốn để bạn đi mất...
Oh oh oh oh...
Oh oh oh oh...
Oh oh oh oh...
Bạn là âm thanh yêu thích của tôi...
Nâng tôi dậy
Oh oh oh oh...
Oh oh oh oh...
Ah....
Nâng tôi dậy ngay thôi...
Bởi bạn luôn ở bên
Bạn là âm thanh yêu thích của tôi...
Nâng tôi dậy...

 

×
Quay lại
Top