Lời Dịch - Let It Roll - Secondhand Serenade

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


The night smells like December
And we're deep undercover
Staking out what could
Be better than all the money in the world

And I’m watching u and I’m waiting
For the perfect time to start
Participating and u signal me to stay

But i open my mouth any way

But it’s over were goners
It’s out of our control
And if there’s one thing that i know
It’s that its best to just let it roll
So let’s just let it roll

Your hazel eyes paralyze my senses
Cut me down to size defenseless

I’m defenseless
And i know it’s late but I’m waiting
For the moment that I’ve been anticipating
And i signal u to go where it will take us i don't know

But it’s over were goners
It’s out of our control
And if there’s one thing that i know
It’s that its best to just let it roll

So let’s just let it roll

Just don’t waste our night before it started

Make sure I’m worth every single second Yeah!!!

But it’s over were goners
It’s out of our control
And if there’s one thing that i know
It’s that its best to just let it roll

So let’s just let it roll

But it’s over were goners
It’s out of our control
And if there’s one thing that i know
It’s that its best to just let it roll
So let’s just let it roll
Buổi tối có vẻ giống Tháng 12

Và chúng ta đắm mình vào giấc ngủ một cách thầm kín
Thoát khỏi bất cứ gì có thể
Tốt hơn tất cả của cải trên thế giới

Và anh đang dõi theo em,đang chờ đợi
Đến lúc hoàn hảo để bắt đầu
Là một phần và em ra hiệu cho anh ở lại
Nhưng anh sẽ buộc phải nói

Điều đó đã mất hết hi vọng

Vượt quá sự diều khiển của chúng ta
Có 1 điều mà anh biết
Là tốt nhất nên để nó qua
Vậy nên hãy để nó trôi qua

Con mắt nâu của em làm anh đờ người ra
Em làm anh không còn nghi ngờ
Anh không còn nghi ngờ
Và anh biết đã quá muộn nhưng anh vẫn chờ

Đến lúc mà anh nhận ra
Và anh ra hiệu cho em tới nơi chúng ta đều không biết

Điều đó đã mất hết hi vọng
Vượt quá sự diều khiển của chúng ta
Có 1 điều mà anh biết
Là tốt nhất nên để nó qua
Vậy nên hãy để nó trôi qua

Đừng làm lãng ohis buổi tối của chúng ta trước khi nó bắt đầu

Hãy chắc chắn anh có giá trị riêng mỗi giây phút lẻ loi

Điều đó đã mất hết hi vọng
Vượt quá sự diều khiển của chúng ta
Có 1 điều mà anh biết
Là tốt nhất nên để nó qua
Vậy nên hãy để nó trôi qua

Điều đó đã mất hết hi vọng
Vượt quá sự diều khiển của chúng ta

Có 1 điều mà anh biết
Là tốt nhất nên để nó qua
Vậy nên hãy để nó trôi qua

 
Top