Lời Dịch - Last Time - Claude Kelly

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


like its the last..
like its the last..
like its the last time
like its the last..
like its the last..
like its the last time


If somebody called you, or wrote you a letter
And in it they told you, this was the last night together
would that even change you? would it even matter?
Cos lately you barely look me in my eyes


Tell me, would you cry?
Tell me, would you hold me all through the night?
Tell me, would you tell me you were sorry for all the Pain you caused me
what will it take for you to realize?


That when i love a man, i love him deeply
When i give my heart i give it completely so i dont understand
Why i have to ask, for you to love me right
You should love me everyday like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time


we're goin' in circles, i dont see this endin'
I tell you what i want, but you never listen
I wanna make it work, but we're totally different
Maybe you'll shape up, if i said goodbye


Tell me, would you cry?
Tell me, would you hold me all through the night?
Tell me, would you tell me you were sorry for all the hurt you caused me
What will it take for you to realize?


That when i love a man, i love him deeply
When i give my heart i give it completely so i dont understand
Why i have to ask, for you to love me right
You should love me everyday like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time


I used to blame myself for how things used to be
at night i would question what i'm doin wrong
I see it ain't got a damn thing to do with me
I gave one hundrend percent and more


when i love a man, i love him deeply
when i give my heart i give it completely so i dont understand
why i have to ask, for you to love me right
You should love me everyday like its the last time


Love him deeply
When i give my heart i give it completely so i dont understand
Why i have to ask, for you to love me right
You should love me everyday like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time (ohh ohhh)


Last time, make everyday and every night
Like it's the last time.
Last time
Như lần cuối
Như lần cuối
Như thể là lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như thể là lần cuối


Nếu một người nào đó gọi em hoặc viết một lá thư cho em
Và họ nói em rằng, đây là đêm cuối cùng bên nhau
Liệu điều đó sẽ thay đổi được em ?
Liệu điều đó sẽ sao không ?
Vì gần đây rõ ràng em đã nhìn vào mắt anh


Hãy nói với anh, em sẽ rơi lệ?
Hãy nói với anh, em sẽ ôm anh trọn đêm dài không ?
Hãy nói với anh, em sẽ nói anh em xin lỗi về mọi nỗi đau em đã gây ra với anh
Phải thế nào em mới nhận ra được


Rằng khi yêu một người đàn ông, yêu đậm sâu
Khi anh trao trọn con tim mà anh thể không hiểu nổi
Sao anh yêu cầu em yêu anh tha thiết
Ngày qua ngày em nên yêu như là lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối


Ta cứ vòng vo, anh không thấy hồi kết
Anh nói em những gì anh muốn nhưng em không lắng nghe
Anh muốn ta yêu nhưng ta hoàn toàn khác biệt
Có thể em sẽ thay đổi nếu anh nói câu chia tay


Hãy nói với anh, em sẽ rơi lệ?
Hãy nói với anh, em sẽ ôm anh trọn đêm dài chứ?
Hãy nói với anh, em sẽ nói anh em xin lỗi về mọi nỗi đau em đã gây ra với anh
Phải thế nào em mới nhận ra được


Rằng khi yêu một người đàn ông, yêu đậm sâu
Khi anh trao trọn con tim mà anh thể không hiểu nổi
Sao anh yêu cầu em yêu anh tha thiết
Ngày qua ngày em nên yêu như là lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối


Anh đã từng trách mắng bản thân về những điều đã làm
Đêm đến anh hỏi anh làm sai những gì
Anh hiểu đó chẳng phải là điều tồi tệ anh làm với em
Anh đã trao trọn một trăm phần trăm và hơn nữa chứ


Khi yêu một người đàn ông, yêu đậm sâu
Khi anh trao trọn con tim mà anh thể không hiểu nổi
Sao anh hỏi em, vì em, yêu anh thiết tha
Ngày qua ngày em nên yêu như là lần cuối


Yêu anh ta đậm sâu
Trao trọn con tim vậy mà anh thể không hiểu nổi
Sao anh yêu cầu em yêu anh tha thiết
Ngày qua ngày em nên yêu như là lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối(oh oh)


Lần cuối, yêu ngày qua ngày, hằng đêm
Như là lần cuối cùng
Lần cuối cùng

 
Top