Lời Dịch - I'll Never Stop - N'sync

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I'll Never Stop

Ooo...yeah...
I'll (I'll)
I'll never stop

I don't know
Do you believe me
After all the said and done
All the lies
How I regret them baby now
I am the loser
And your shining like the sun
Tell me why can't I still be the one
Alright...

(chours)
I will never stop until you're mine
I can wait forever 'til the end of time
'cause my heart is in your hands
Don't you understand
I'll never stop

I'll never stop

How could I ever when my heart is in your hands
And I know baby there is no turning back
You Say that I'm crazy and I kind of understand
How I wish for this nightmare to end (oh yes)

I will never stop until you're mine
I can wait forever 'til the end of time
'cause my heart is in your hands
Don't you understand
I'll never stop

I'll never stop

Ooo....
Do you believe me
When my heart is in your hands
Don't you understand
I'll never stop

I will never stop (Ooh)
'til the end of time (I can wait forever)
(Heart is in your hands) My heart is in your hands

I'll never stop (I will never stop)
until you're mine
I can wait forever 'til the end of time
'cause my heart is in your hands
Don't you understand
I'll never stop

I'll never stop
ooh....yeah.....
tôi sẽ(tôi sẽ)
tôi sẽ ko bao giờ dừng lại

tôiko hiểu
em sẽ tin tôi chứ
sau tất cả những j` mà tôi đã nói và đã làm
tất cả những lời nói dối
tôi thật sự thương tiếc cho họ, em yêu à
tôi là người lạc lồi
và em là ánh sáng của mặt trời
nói cho tôi biết tại sao tôi ko thể im lặng 1 mình cơ chứ
dc rồi

[chorus]
tôi sẽ ko bao giờ dừng lại ngay cả sau khi em đã là của tôi
tôi có thể chờ cho đến khi nào thời gian ngừng trôi
vì trái tim của tôi dc bàn tay em nâng đỡ
có thật là em ko hiều
tôi sẽ ko bao giờ dừng lại

tôi sẽ ko bao giờ dừng lại

làm thế nào mà tôi có thể làm nó mãi mãi? trong khi trái tim của tôi dc bàn tay em nâng đỡ
và tôi biết em yêu à em sẽ ko bao giờ ra đi
họ nói tôi thật điên và tôi thật có lòng tốt để nắm dc ý
phải làm thế nào? tôi chỉ mong muốn cho cơn ác mộng sớm hồi kết thúc

[chorus]

tôi sẽ ko bao giờ dừng lại

Ooo.....
em tin tôi chứ?
khi trái tim tôi dc bàn tay em nâng đỡ
có thật là em hok hiểu?
tôi sẽ ko bao giờ dừng lại

tôi sẽ ko bao giờ dừng lại

cho đến khi thời gian kết thúc ( tôi có thể chờ)
trái tim dc bà tay em nâng đỡ, trái tim tui dc bàn tay em nâng đỡ

tôi sẽ ko bao giờ dừng lại
ngay cả sau khi em đã là của tôi
cho có thể chờ mãi cho đến khi thời gian kết thúc
vì trái tim tui dc bàn tay em nâng đỡ
có thật là em ko hiều
tôi sẽ ko bao giờ dừng lại 
Top