Lời Dịch - I won't cry - Elin Lato

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I Won't Cry


I won't cry
I'm telling you that I won't cry
And even if I do, it's not because of you
I promise you that I won't cry

I wonder why happiness
Is so easily lost
All my dreams and expectations
Are turned into dust

I won't cry
I'm telling you that I won't cry
And even if I do, it's not because of you
I promise you that I won't cry

So hurt and defenseless
I'm left here on my own
I'm so scared that I'll miss you
so afraid of being alone

I won't cry
I'm telling you that I won't cry
And even if I do, it's not because of you
I promise you that I won't cry

You can't hurt me anymore
I wipe the tears from my eyes
this is over now forever,
and it's time to say goodbye

I won't cry
I'm telling you that I won't cry
And even if I do, it's not because of you
I promise you that I won't cry

I won't cry
I'm telling you that I won't cry
And even if I do, it's not because of you
I promise you that I won't cry
Sẽ không khóc

Sẽ chẳng khóc đâu
Nói anh hay, tôi chẳng khóc đâu
Mà nếu có cũng chẳng phải vì anh
Tôi hứa đó, sẽ chẳng khóc đâu

Tôi tự hỏi, hạnh phúc là gì
Cớ sao dễ đánh mất thế kia
Những giấc mơ tôi hằng trông đợi
Nhưng tất cả đều về trong bụi đất

Sẽ chẳng khóc đâu
Nói anh hay, tôi chẳng khóc đâu
Mà nếu có cũng chẳng phải vì anh
Thật lòng đó, sẽ chẳng khóc đâu

Cùng kiệt sức và quá khổ đau
Tôi rời đi, mỗi một mình tôi
Tôi sợ rằng nhớ anh mãi thôi
và e ngại nỗi cô đơn lại đến

Sẽ chẳng khóc đâu
Nói anh hay, tôi chẳng khóc đâu
Mà nếu có cũng chẳng phải vì anh
Thật lòng đó, sẽ chẳng khóc đâu

Anh sẽ chẳng làm đau tôi lâu
Tôi gạt đi giọt lệ khóe mắt
Mãi vế sau .. và bây giờ sẽ hết
Đây là lúc ta nói câu chào nhau

Sẽ chẳng khóc đâu
Nói anh hay, tôi chẳng khóc đâu
Mà nếu có cũng chẳng phải vì anh
Thật lòng đó, sẽ chẳng khóc đâu

Sẽ chẳng khóc đâu
Nói anh hay, tôi chẳng khóc đâu
Mà nếu có cũng chẳng phải vì anh
Thật lòng đó, sẽ chẳng khóc đâu

 
Top