Lời Dịch - I Love College - Asher Roth

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I'm nice right now, man
I-I feel good
If you have a drink
Would you please put it in the air?

That party last night was awfully crazy I wish we taped it
I danced my ass off and had this one girl completely naked
Drink my beer and smoke my weed but my good friends is all I need
Pass out at 3, wake up at 10, go out to eat then do it again
Man, I love college

I wanna go to college for the rest of my life
Sip Banker's Club and drink Miller Lite
On Thirsty Thursday and Tuesday Night Ice
And I can get pizza a dollar a slice

So fill up my cup, let's get fucked up
I'm next on the table, who want what?
I am champion at beer pong
Allen Iverson, Hakeem Olajuwon

Don't even bounce, not in my house
Better hope you make it otherwise you naked
Time isn't wasted when you're getting wasted
Woke up today and all I could say is

Um, that party last night was awfully crazy I wish we taped it
I danced my ass off and had this one girl completely naked
Drink my beer and smoke my weed but my good friends is all I need
Pass out at 3, wake up at 10, go out to eat then do it again

Man, I love college, ay!
And I love drinking, ay!
I love women, ay!
Man, I love college

I can't tell you what I learned from school but
I could tell you a story or two, um
Yeah, of course I learned some rules
Like don't pass out with your shoes on
(Get the Sharpie!)

And don't leave the house 'til the booze gone
(No, we're not leaving)
And don't have s.ex if she's too gone
When it comes to condoms put two on
(Trust me)
Then tomorrow night find a new jawn

Hold the beer bong, nothing wrong with some fun
(Here, hold this)
Even if we did get a little bit too drunk
Time isn't wasted when you're getting wasted
Woke up today and all I could say is

That party last night was awfully crazy I wish we taped it
(I wish we taped)
I danced my ass off and had this one girl completely naked
Drink my beer and smoke my weed but my good friends is all I need
Pass out at 3, wake up at 10, go out to eat then do it again

Man, I love college, ay!
I love drinking, ay!
I love women, ay!
I love college

Now if everybody would please
Put their drink as high as they can
As high as they can
(As high as they can)
And repeat after me

Chug! Chug! Chug! Chug!
Chug! Chug! Chug! Chug!
Freshmen! Freshmen!
Freshmen! Freshmen!

Do something' crazy! Do somethin' crazy!
Do something' crazy! Do somethin' crazy!
Keg stand! Keg stand!
Keg stand! Keg stand!

(That party last night)
Man, I love college
I love it!
(That party last night)
Alright everybody, I gotta head back to class for a little bit

That party last night was awfully crazy I wish we taped it
(I wish we taped)
(You know it's going down)
I danced my ass off and had this one girl completely naked
Drink my beer and smoke my weed but my good friends is all I need
(You're all invited, bring your friends)
Pass out at 3, wake up at 10, go out to eat then do it again
Man, I love college

Do I really have to graduate?
Or can I just stay here for the rest of my life?
Hiện giờ tôi thoải mái
Tôi thấy sung sướng
Nếu cậu có một ly
Cậu có thể làm ơn hãy đưa lên nó cao?

Party tối qua điên loạn khủng khiếp
Ước gì mình đã quay phim lại
Nhảy đến tã ra và có cô em này
hoàn toàn trần truồng
Uống bia và hút thuốc nhưng
những thằng bạn tốt là những gì tôi cần
Kết thúc lúc 3h, mở mắt lúc 10h, chạy ra ăn chút xíu
rồi làm lại
Trời, tôi yêu đại học

Tôi muốn học đại học đến hết đời
Hớp Banker\'s Club và uống Miller Lite
Vào thứ 5 khát nước và thứ 3 đêm đá
Và có thể mua 1 miếng pizza với $1

Nên rót đầy vào, rồi cùng bắt đầu
Tôi là người kế tiếp, ai muốn gì?
Tôi là nhà vô địch của cuộc thi bia
Allen Iverson, Hakeem Olajuwon

Đừng hòng khoe khoang, không phải trong nhà này
Hi vọng cậu làm được không thì cởi hết ra
Thời gian không lãng phí khi cậu bị lãng phí
Mở mắt ra hôm nay và tất cả những gì tôi nói được là

Party tối qua điên loạn khủng khiếp
Ước gì mình đã quay phim lại
Nhảy đến tã ra và có cô em này
hoàn toàn trần truồng
Uống bia và hút thuốc nhưng
những thằng bạn tốt là những gì tôi cần
Kết thúc lúc 3h, mở mắt lúc 10h, chạy ra ăn chút xíu
rồi làm lại

Trời ơi, tôi yêu đại học, yay!
Và tôi yêu bia bọt, yay!
Tôi yêu các cô em, yay!
Trời, tôi yêu đai học

Tôi không kể được gì về những điều tôi học được trên trường nhưng
tôi có thể kể 1 câu chuyện hoặc 2, à
yeah, tất nhiên tôi học được vài điều
ví dụ như đừng bao giờ mang giày khi say xỉn
(lấy cái máy cạo ra đây!)

Đừng có rời nhà khi mấy tên say chưa đi
(Không, chúng tôi chưa đi)
Và không quan hệ khi cô ta đi quá xa
Nếu nó đến thì dùng 2 cái bao cao su
(Tin tôi đi)
Rồi đêm mai tìm em khác

Giữ lấy cốc bia, chẳng có gì sai khi làm chút vui
(Đây, giữ lấy)
Mặc dù chúng ta hơi say 1 tí
Thời gian không lãng phí khi cậu bị lãng phí
Mở mắt ra hôm nay và tất cả những gì tôi nói được là

Party tối qua điên loạn khủng khiếp
Ước gì mình đã quay phim lại
(Ước gì mình đã quay phim lại)
Nhảy đến tã ra và có cô em này
hoàn toàn trần truồng
Uống bia và hút thuốc nhưng
những thằng bạn tốt là những gì tôi cần
Kết thúc lúc 3h, mở mắt lúc 10h, chạy ra ăn chút xíu
rồi làm lại

Trời ơi, tôi yêu đại học, yay!
Và tôi yêu bia bọt, yay!
Tôi yêu các cô em, yay!
Trời, tôi yêu đai học

Nào bây giờ mọi người
Nâng cốc lên càng cao càng tốt
Nâng cốc lên càng cao càng tốt
Và nói theo tôi

Chug! Chug! Chug! Chug!
Chug! Chug! Chug! Chug!
Học sinh năm 1! Học sinh năm 1!
Học sinh năm 1! Học sinh năm 1!
Làm gì đó thật điên nào! Làm gì đó thật điên nào!
Làm gì đó thật điên nào! Làm gì đó thật điên nào!
Dựng đứng thùng bia! Dựng đứng thùng bia!
Dựng đứng thùng bia! Dựng đứng thùng bia!

(Party đêm qua)
Trời, tôi yêu đại học
Yêu nó!
(Party đêm qua)
Thôi nào mọi người, tí nữa tôi còn phải vào lớp

Party tối qua điên loạn khủng khiếp
Ước gì mình đã quay phim lại
(Ước gì mình đã quay phim lại)
(Cậu biết nó đang đi xuống)
Nhảy đến tã ra và có cô em này
hoàn toàn trần truồng
Uống bia và hút thuốc nhưng
những thằng bạn tốt là những gì tôi cần
(Các cậu được mời, mời luôn bạn cậu đến)
Kết thúc lúc 3h, mở mắt lúc 10h, chạy ra ăn chút xíu
rồi làm lại
Trời, tôi yêu đại học

Thực sự tôi phải tốt nghiệp à?
Hoặc là cứ để tôi ở đây đến hết đời cũng được! 
Quay lại
Top