[Lyrics] I Don't Wanna Live Without Your Love - Chicago

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Thought it wouldn't matter
if we didn't stay together,
and if it was over,
maybe it was for the better.
I was thinking I'd be alright,
'til I thought it all through.
Now I know that I ain't really living
if I have to live without you.

I don't wanna live without your love,
I don't wanna face the night alone.
I could never make it through my life
if I had to make it on my own.
I don't wanna love nobody else,
I don't wanna find somebody new.
I don't wanna live without your love,
I just wanna live my life with you.

Guess I had to go away,
so much I had to go through.
Guess I had to lose you
to realize how much I love you.
Can we make the fire burn again,
burn a little stronger?
'Cause I've been alone, and baby,
I can't be alone now any longer.

I don't wanna live without your love,
I don't wanna face the night alone.
I could never make it through my life
if I had to make it on my own.
I don't wanna love nobody else,
I don't wanna find somebody new.
I don't wanna live without your love,
I just wanna live my life with you.

Oh, if I had to make it on my own,
my life would never be the same,
my love would never be the same.
I don't wanna live without your love.

[Chorus repeats]

Dù rằng sẽ chẳng sao
Nếu hai ta không cùng nhau chung lối
Và nếu điều đó qua đi
Có thể để tốt hơn
Anh đã từng nghĩ rồi mình sẽ ổn
Cho đến khi anh đã nghĩ ra được ngọn nghành
Để biết rằng giờ đây anh sẽ không còn sống đúng nghĩa
Nếu anh phải sống thiếu vắng em

Anh không muốn sống thiếu vắng tình em
Anh không muốn đơn độc đối mặt với bóng đêm
Anh sẽ không bao giờ để điều đó vụt khỏi đời mình
Nếu anh phải tự tạo lấy một mình mình
Anh không muốn yêu một ai khác
Anh không muốn tìm kiếm thêm một người nào mới nữa
Anh không muốn sống thiếu vắng tình em
Anh chỉ muốn sống cuộc đời mình bên em

Giả như anh đã phải ra đi
Quá nhiều điều anh phải vượt qua
Giả như anh đã phải mất em
Để nhận ra rằng mình yêu em đến nhường nào
Liệu hai ta có thể làm ngọn lửa bùng trở lại
Dù chỉ mạnh mẽ thêm chút nữa thôi?
Bởi vì, em ơi, anh đã từng sống cô độc
Và giờ anh không thể cô độc thêm được nữa

Anh không muốn sống thiếu vắng tình em
Anh không muốn đơn độc đối mặt với bóng đêm
Anh sẽ không bao giờ để điều đó vụt khỏi đời mình
Nếu anh phải tự tạo lấy một mình mình
Anh không muốn yêu một ai khác
Anh không muốn tìm kiếm thêm một người nào mới nữa
Anh không muốn sống thiếu vắng tình em
Anh chỉ muốn sống cuộc đời mình bên em

Ôi, nếu anh phải tự tạo lấy một mình mình
Cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ y như thế
Tình yêu anh sẽ chẳng bao giờ y như thế
Anh không muốn sống thiếu vắng tình em


 
×
Quay lại
Top