Lời Dịch - I Don't Want To Know - Glee Cast

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I don't wanna know the reasons why
Love keeps right on walking down that line
I don't wanna stand between you and love
Honey, I just want you to feel fine

I don't wanna know the reasons why
Love keeps right on walking down that line
I don't wanna stand between you and love
Honey, I just want you to feel fine

Finally baby
The truth has come down now
Take a listen to your spirit
It's crying out loud

Try to believe
Oh you say you love me but you don't know
You got me rocking and a-reeling
Oh, oh, yeah, ah, ah, ah

I don't wanna know the reasons why
Love keeps right on walking down that line
I don't wanna stand between you and love
Honey, I just want you to feel fine

I don't wanna know the reasons why
Love keeps right on walking down that line
I don't wanna stand between you and love
Honey, I just want you to feel fine

Finally baby
The truth has been told
Now you tell me that I'm crazy
It's nothing that I didn't know

Trying to survive
I know you say you love me but you don't know
You got me rocking and a-reeling
Hey you know what to do oh, oh, yeah, oh oh

I don't wanna know the reasons why
Love keeps right on walking down that line
I don't wanna stand between you and love
Honey, take a little time

Ah, I don't wanna know
Anh chẳng muốn biết lý do tại sao
Tình yêu vẫn tụt dốc như thế này
Anh chẳng muốn đứng giữa hai lựa chọn
Em yêu, anh chỉ muốn em bình yên

Anh chẳng muốn biết lý do tại sao
Tình yêu vẫn tụt dốc như thế này
Anh chẳng muốn đứng giữa hai lựa chọn
Em yêu, anh chỉ muốn em bình yên

Em yêu cuối cùng
Sự thật cũng đến
Hãy lắng tai mà nghe
Tiếng thét gào của tâm hồn em

Cố đặt niềm tin
Ôi em nói em yêu anh nhưng em chẳng biết
Em khiến anh rung động và quay cuồng
Oh oh yeah ah ah ah

Anh chẳng muốn biết lý do tại sao
Tình yêu vẫn tụt dốc như thế này
Anh chẳng muốn đứng giữa hai lựa chọn
Em yêu, anh chỉ muốn em bình yên

Anh chẳng muốn biết lý do tại sao
Tình yêu vẫn tụt dốc như thế này
Anh chẳng muốn đứng giữa hai lựa chọn
Em yêu, anh chỉ muốn em bình yên

Em yêu cuối cùng
Sự thật cũng được nói ra
Giờ em nói anh mất trí
Chẳng điều gì anh không biết

Cố để sống
Anh biết em nói yêu anh nhưng em không nhận ra
Em khiến anh rung động và quay cuồng
Này em biết phải làm gì mà

Anh chẳng muốn biết lý do tại sao
Tình yêu vẫn tụt dốc như thế này
Anh chẳng muốn đứng giữa hai lựa chọn
Em yêu, cho anh chút thời gian

Ah, anh chẳng muốn biết...

 
Top