[Lyrics] Take Your Time - Amy Diamond

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Take your time

If you cage me I'd wanna be free right?
when you're tired you wanna sleep safe at night
We're not changing human nature now
So when you need love I will show you how

But if I tell you my heart is yours then what does it mean?
It is a lie to say that without you I cannot breathe
If the butterfly wings were never meant to fly
Unreachable
Maybe we wouldn't have to say goodbye
Though my heart calls
When your heart wants to run with the wind
Oh I'll be fine
And then maybe come back in the spring
So take your time

When you let go then your soul decides
It is easy to enjoy the ride
We're united, separated, true
And all that is yours you will never lose

But if I tell you my heart is yours then what does it mean?
It is a lie to say that without you I cannot breathe
If the butterfly wings were never meant to fly
Unreachable
Maybe we wouldn't have to say goodbye
Though my heart calls
When your heart wants to run with the wind
Oh I'll be fine
And then maybe come back in the spring
So take your time

Haaaaaah haaaaaah haaaaaah
Haaaaaah haaaaaah haaaaaah

Haaaaaah haaaaaah haaaaaah
Haaaaaah haaaaaah haaaaaah

So hard
If the butterfly wings were never meant to fly
Unreachable
Maybe we wouldn't have to say goodbye
Though my heart calls
When your heart wants to run with the wind
Oh I'll be fine
And then maybe come back in the spring
So take your time
Đừng vội vàng

Nếu anh ràng buộc thì em muốn tự do đúng phải không?
Khi anh mệt mỏi và muốn một giấc ngủ ngon
Chúng ta không thay đổi bản chất chính mình
Vậy khi anh cần tình yêu em sẽ chỉ anh cách nào để có được

Nhưng nếu em nói trái tim em thuộc về anh thì nó có ý nghĩa gì?
Thật dối trá khi nói rằng thiếu anh em chẳng sống nổi
Nếu đôi cánh bướm không thể bay lên được
Có lẽ mình sẽ không phải nói lời chia tay
Dù trái tim em vẫy gọi
Khi trái tim anh muốn bay theo làn gió
Ôi em sẽ ổn thôi
Và rồi có thế mùa xuân anh sẽ trở lại
Vậy anh đừng vội vàng

Khi anh ra đi, tâm trí em đã quyết định
Thật dễ để vui vẻ trong cuộc đời
Mình đã gắn bó rồi chia tay, đó là sự thật
Và tất cả là của anh, anh sẽ không thất bại

Nhưng nếu em nói trái tim em thuộc về anh thì nó có ý nghĩa gì?
Thật dối trá khi nói rằng thiếu anh em chẳng sống nổi
Nếu đôi cánh bướm không thể bay lên được
Có lẽ mình sẽ không phải nói lời chia tay
Dù trái tim em vẫy gọi
Khi trái tim anh muốn bay theo làn gió
Ôi em sẽ ổn thôi
Và rồi có thế mùa xuân anh sẽ trở lại
Vậy anh đừng vội vàng

Haaaaaah haaaaaah haaaaaah
Haaaaaah haaaaaah haaaaaah

Haaaaaah haaaaaah haaaaaah
Haaaaaah haaaaaah haaaaaah

Thật khó xử
Nếu đôi cánh bướm không thể bay lên được
Có lẽ mình sẽ không phải nói lời chia tay
Dù trái tim em vẫy gọi
Khi trái tim anh muốn bay theo làn gió
Ôi em sẽ ổn thôi
Và rồi có thế mùa xuân anh sẽ trở lại
Vậy anh đừng vội vàng

 
×
Quay lại
Top