Lời Dịch - I Can't Say Go - Taio Cruz

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️(UH OH, UH OH, UH OH, UH OH, UH OH)
Sometimes when we fight, I think maybe I
Should just let you leave and push you out of my life
But I don't decide, cause I know that I
Just can't survive without you

And I know inside I never let you go cause I'm sure your the one
Even through the rain it's clear, you're the one I want

And no matter how we fuss and fight girl, you should always know
I just can't stop loving you

That's why I can't say go (that's why I can't say go)
Why I can't say go (that's why I can't say go)
Why I can't say go (that's why I can't say go)
Why I can't say go (that's why I can't say go)
That's why I can't say go
(UH OH, UH OH)

I said that's why I can't say go
(UH OH, UH OH, UH OH)

Baby I've tried, to tell you goodbye
One look from your eyes and those dumb thoughts say goodbye
It's foolish to try, when I know that I
I just can't survive without you

And I know inside I never let you go cause I'm sure your the one
Even through the rain it's clear that your the one I want

And no matter how we fuss and fight, girl you should always know
I just can't stop loving you

That's why I can't say go (that's why I can't say go)
Why I can't say go (that's why I can't say go)
Why I can't say go (that's why I can't say go)
Why I can't say go (that's why I can't say go)
That's why I can't say go (UH OH)

To see through the night, you are my light

So even when we fight I know it's going to be alright
You have my soul, I'm just letting you know

That's why I can't say go (that's why I can't say go)
Why I can't say go (that's why I can't say go)
Why I can't say go (that's why I can't say go)
Why I can't say go (that's why I can't say go)
That's why I can't say go
I said that's why I can't say go
(UH OH, UH OH, UH OH, UH OH, UH OH)
Đôi khi ta cãi nhau, anh nghĩ có lẽ anh
Nên để em bước đi và đẩy em ra khỏi cuộc đời anh
Nhưng anh không quyết định, vì anh biết rằng anh
Không thể sống nếu không có em

Và anh biết lòng anh không bao giờ để em đi vì anh chắc chắn rằng em là người đó
Mặc dù sau cơn mưa trời lại sáng, em là người anh muốn

Và dù chúng ta cãi nhau làm ồn sao đi nữa em ạ, em nên luôn biết rằng
Anh không thể dừng yêu em

Đó là tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Lí do tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Lí do tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Lí do tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Đó là tại sao anh không thể kêu em đi
(UH OH, UH OH)

Anh đã nói tại sao anh không thể kêu em đi rồi đó
(UH OH, UH OH)

Em à, anh đã ráng nói lời tạm biệt
1 cái nhìn vào mắt em và những ý nghĩ điên rồ nói lời tạm biệt
Thật ngốc khi cố gắng, khi anh biết rằng anh
Anh không thể sống nếu không có em

Và anh biết bên trong anh không bao giờ để em đi vì anh chắc chắn rằng em là người đó
Mặc dù sau cơn mưa trời lại sáng, em là người anh muốn

Và dù chúng ta cãi nhau làm ồn sao đi nữa em ạ, em nên luôn biết rằng
Anh không thể dừng yêu em

Đó là tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Lí do tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Lí do tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Lí do tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Đó là tại sao anh không thể kêu em đi (UH OH)

Em là ánh sáng để anh nhìn xuyên qua bóng đêm

Vậy nên dù chúng tai cãi nhau, anh biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Em lấy đi linh hồn anh, anh muốn em biết rằng

Đó là tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Lí do tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Lí do tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Lí do tại sao anh không thể kêu em đi (Đó là tại sao anh không thể kêu em đi)
Đó là tại sao anh không thể kêu em đi
Anh đã nói lý do tại sao anh không thể kêu em đi rồi đó
 
Quay lại
Top