Lời Dịch - How Much Is That Doggie In The Window - Patti Page

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


How much is that doggie in the window
The one with the waggly tail
How much is that doggie in the window
I do hope that doggie's for sale

I must take a trip to California
And leave my poor sweet heart alone
If he has a dog he won't be lonesome
And the doggie will have a good home

How much is that doggie in the window
The one with the waggly tail
How much is that doggie in the window
I do hope that doggie's for sale


I read in the paper there are robbers
With flash lights that shine in the dark
My love needs a doggie to protect him
And scare them away with one bark

I don't want a bunny or a kitty
I don't want a parrot that talks
I don't want a bowl of little fishies
You can't take a goldfish for a walk

How much is that doggie in the window
The one with the waggly tail
How much is that doggie in the window
I do hope that doggie's for sale
Chú chó dễ thương trong cửa kính giá bao nhiêu vậy
Cái con có cái đuôi ve vẩy
Chú chó dễ thương trong cửa kính giá bao nhiêu vậy
Tôi hi vọng chú chó đó được bày bán

Tôi phải đi đến California
Và để người yêu tội nghiệp của tôi một mình
Nếu anh ấy có một con chó, anh ấy sẽ không cô đơn
Và chú chó dễ thương sẽ có một gia đình ấm êm

Chú chó dễ thương trong cửa kính giá bao nhiêu vậy
Cái con có cái đuôi ve vẩy
Chú chó dễ thương trong cửa kính giá bao nhiêu vậy
Tôi hi vọng chú chó đó được bày bán

Tôi đọc trên báo, nói có trộm cắp dữ lắm
Với những ngọn đèn soi sáng trong bóng đêm
Người yêu của tôi cần một chú chó để bảo vệ anh ấy
Và sẽ làm lũ trộm sợ chỉ với một tiếng sủa

Tôi không muốn một chú thỏ con hay mèo con
Tôi không muốn một chậu cá nhỏ
Bạn không thể dẫn một chú cá vàng đi dạo được

Chú chó dễ thương trong cửa kính giá bao nhiêu vậy
Cái con có cái đuôi ve vẩy
Chú chó dễ thương trong cửa kính giá bao nhiêu vậy
Tôi hi vọng chú chó đó được bày bán

 
Top