Lời Dịch - How Many Miles - Edguy

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533

Oh yeah...
Watching a face and a smile and a light
When you`re walking alone in the street
I know your look always gives you the might
Many miles from your ass to your feet

And I dream- what I`ve seen
Is what I want it to be - self-made reality

How many miles to the gate of reality
How many steps left to go to my dreams
How many miles to the land where my dreams come true
Dreams which come true just have died

Look like a queen but you talk like a pawn
And I know you`re a fool in disguise
Godfather tell me how to carry on
Blinded by fantasies of lies

And I dream- what I`ve seen
Is what I want it to be - self-made reality

I see your smile, a golden masquerade
And I know my dream will be my fate
Time has stolen my fantasy
Cause it has become a pale reality
Hãy nhìn khuôn mặt con người
Một nụ cười và một ánh dương quang
Khi ngươi đang dạo bước cô độc trên đường,
Ta biết cái nhìn
luôn mang đến cho ngươi sức mạnh
Hết bao nhiêu dặm trường mà ngươi đã đi qua
(sát nghĩa: từ mông đến chân ngươi).

Và ta mơ – ta đã thấy được gì
Đó là những gì mà ta hằng muốn
Chính là thực tại tự nó tạo nên.

Bao nhiêu dặm để đến cánh cổng của thực tại,
Bao nhiêu bước chân để đến những giấc mơ ta,
Bao nhiêu dặm trường để đến xứ sở
Nơi những giấc mơ ta thành sự thật,
Những giấc mơ trở thành sự thật vừa chớm tàn phai.

Ngươi nhìn thì có vẻ như con hậu,
Nhưng ngươi nói thì chỉ như con tốt mà thôi,
Và ta biết
ngươi chỉ là một thằng khờ trong lớp vỏ bọc.
Hỡi cha nuôi ơi, hãy bảo ta cách làm sao tiếp tục
Ta đã mù quáng bởi những ảo tưởng dối lừa.

Và ta mơ – ta đã thấy được gì
Đó là những gì mà ta hằng muốn
Chính là thực tại tự nó tạo nên.

Ta thấy nụ cười ngươi,
Một lớp giả tạo hào nhoáng
Và ta biết giấc mơ ta sẽ là định mệnh của ta
Thời gian đã đánh cắp ảo tưởng đời ta
Bởi ảo tưởng ấy giờ đã thành thực tế phai nhòa. 
Top