[Lyrics] How Many Times , How Many Lies - The Pussycat Dolls

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
They would try to tell me something
Oh, but I was hearing nothing
When they said you was just playing me
I didn't listen
I didn't want to
You couldn't find a blinder fool
I'm here
Searching through the wreckage
Wondering why the message never got through
And I found I misplaced all of my faith
How could I put my faith in you?

How many times?
How many lies?
How long you been sneaking?
How long you been creeping around?
How many lies?
How many times?
Were you here deceiving
When I was here believing in you

I got to put the blame on myself
Should've known what everyone else
Just knowing they knew you was just bad news
I should've walked out (I should've walked out)
I should've seen clear (I should've seen clear)
glad your sad ass is out of here
I've gone and thrown out all the records
All the ones that ever reminded me of you
I've gone and tore up all the pictures
'Cause there was not one shred of truth

How many times?
How many lies?
How long you been sneaking?
How long you been creeping around?
How many lies?
How many times?
Were you here deceiving
When I was here believing in you

There were so many times
There were so many lies
I don't know why I stayed on you
There were so many days
There were so many games
I should've thrown your sad ass out
But now the game is through
I'll never trust in you
I've finally got wise
I opened up my eyes
Your game is over

I've gone and thrown out all the records
All the ones that ever reminded me of you
I've gone and tore up all the pictures
'Cause there was not one shred of truth

How many times?
How many lies?
How long you been sneaking?
How long you been creeping around?
How many lies?
How many times?
Were you here deceiving
When I was here believing in you

How many times?
How many lies?
How long you been sneaking?
How long you been creeping around?
How many lies?
How many times?
Were you here decieving
When I was here believing in you

I opened up my eyes
Oh
Yeah

Họ đã cố nói với tôi điều đó
Ôi, nhưng tôi đã không lắng nghe
Khi họ nói anh chỉ đang chơi đùa với tôi
Tôi đã không nghe lời họ
Tôi cũng chẳng muốn nghe
Anh không thể tìm một kẻ khờ khác đâu
Tôi ở đây mà
Cố kiếm tìm trong đống đổ vỡ
Tự hỏi tại sao tin nhắn không bao giờ tới nơi
Và tôi thấy mình đã đặt tất cả niềm tin nhầm chỗ
Sao tôi lại có thể đặt niềm tin vào anh cơ chứ?

Đã bao lần rồi?
Đã bao nhiêu lời dối gian?
Anh đã lén lút như thế từ khi nào vậy?
Anh đã chui lủi như thế từ khi nào vậy?
Đã bao nhiêu lời dối gian?
Đã bao lần rồi?
Có phải anh đang lừa tôi
Ngay khi tôi ở đây để tin tưởng anh

Chính tôi mới là người có lỗi
Đáng lẽ phải biết những người khác
Đã biết là anh chỉ mang đến điều xấu xa
Tôi đáng lẽ phải ra đi (Đáng lẽ đã ra đi từ lâu rồi)
Tôi đáng lẽ phải thấy rõ (Phải thấy rõ từ lâu rồi)
Tôi mừng là anh đã cuốn xéo khỏi đây
Tôi đã đi và vứt tất cả những ghi chép
Tất cả những gì mà từng gợi cho tôi nhớ đến anh
Tôi đã đi và xé nát tất cả những bức ảnh
Bởi chúng đâu có phải là sự thật

Đã bao lần rồi?
Đã bao nhiêu lời dối gian?
Anh đã lén lút như thế từ khi nào vậy?
Anh đã chui lủi như thế từ khi nào vậy?
Đã bao nhiêu lời dối gian?
Đã bao lần rồi?
Có phải anh đang lừa tôi
Ngay khi tôi ở đây để tin tưởng anh

Đã có quá nhiều lần như thế rồi
Anh đã nói dối nhiều quá rồi
Tôi không hiểu sao tôi vẫn mong chờ ở anh
Đã có quá nhiều ngày
Đã có quá nhiều trò
Tôi đáng lẽ đã phải tống anh ra ngoài từ lâu
Nhưng giờ thì trò chơi kết thúc rồi
Tôi sẽ không bao giờ tin anh
Tôi cuối cùng cũng khôn ra
Tôi tỉnh hẳn rồi
Trò chơi của anh kết thúc rồi

Tôi đã đi và vứt tất cả những ghi chép
Tất cả những gì mà từng gợi cho tôi nhớ đến anh
Tôi đã đi và xé nát tất cả những bức ảnh
Bởi chúng đâu có phải là sự thật

Đã bao lần rồi?
Đã bao nhiêu lời dối gian?
Anh đã lén lút như thế từ khi nào vậy?
Anh đã chui lủi như thế từ khi nào vậy?
Đã bao nhiêu lời dối gian?
Đã bao lần rồi?
Có phải anh đang lừa tôi
Ngay khi tôi ở đây để tin tưởng anh

Đã bao lần rồi?
Đã bao nhiêu lời dối gian?
Anh đã lén lút như thế từ khi nào vậy?
Anh đã chui lủi như thế từ khi nào vậy?
Đã bao nhiêu lời dối gian?
Đã bao lần rồi?
Có phải anh đang lừa tôi
Ngay khi tôi ở đây để tin tưởng anh

Tôi tỉnh hẳn rồi
Ô
Yeah

 

×
Quay lại
Top