Lời Dịch - Here We Go Again - Ray Charles

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


Here we go again
She's back in town again
I'll take her back again
One more time
Here we go again
The phone will ring again
I'll be her fool again

One more time

I've been there before
And I'll try it again
But any fool knows
That there's no way to win
Here we go again
She'll break my heart again
I'll play the part again
One more time
Chúng ta lại ở chốn này
Cô ấy một lần nữa quay về thị trấn
Tôi sẽ dẫn dắt cô ấy quay về
Một lần nữa
Chúng ta lại ở chốn này
Chiếc phone lại reo lên
Tôi sẽ là chàng ngốc của cô ấy lần nữa

Một lần nữa

Trước kia tôi đã ở đây
Và giờ tôi sẽ cố gắng lần nữa
Nhưng bất kì kẻ ngốc nào cũng biết
Rằng chẳng có cách nào chiến thắng được trái tim cô gái
Chúng ta lại ở chốn này
Tôi sẽ vui đùa cùng khoảng thời gian ấy lần nữa
Một lần nữa

 
Top