Lời Dịch - Hand On Your Heart - Jose Gonzalez

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


Well it's one thing to fall in love
But another to make it last
I thought that we were just beginning
And now you say we're in the past
Look me in the eye
and tell me we are really through

You know it's one thing to say you love me
but another to mean it from the heart
And if you don't intend to see it through
why did we ever start?
I wanna hear you tell me
you don't want my love

Put your hand on your heart and tell me
it's all over
I won't believe it till you
put your hand on your heart and tell me
that we're through
Put your hand on your heart

They like to talk about for ever
Most people never get the chance
Do you wanna lose our love together
Do you find a new romance
I wanna hear you tell me
you don't want my love

Put your hand on your heart and tell me
it's all over
I won't believe it till you
put your hand on your heart and tell me
that we're through
Put your hand on your heart
hand on your heart

Look me in the eye
and tell me we are really through

Đó là một điều khiến anh cảm thấy anh đang yêu

Nhưng không gì có thể làm đó là điều cuối cùng

Anh nghĩ chúng ta chỉ mới bắt đầu

Và bây giờ em nói mọi thứ đã kết thúc

Hãy nhìn vào mắt anh đi

Và nói cho anh biết mọi thứ đã thật sự kết thúc


Em biết một điều để em nói em yêu anh

Nhưng không gì biết được điều từ sâu thẳm con tim em

Và nếu em không có ý định nhìn nó một cách sáng suốt

Tại sao chúng là lại bắt đầu mọi thứ?

Anh muốn nghe câu trả lời của em

Em không chấp nhận tình yêu của anh ư


Đặt bàn tay lên tim và hãy nói cho anh biết

Đó là tất cả

Anh sẽ không ttin những gì từ em

Đặt bàn tay lên tim và hãy nói cho anh biết

Rằng chúng ta đã kết thúc

Hãy đặt bàn tên lên con tim em đi


Mọi người thích nói mọi thứ đã kết thúc

Nhiều người không bao giờ chấp nhận sự thay đổi

Em có muốn mất đi tình yêu này vĩnh viễn

Em có tìm thấy người anh hùng Rô-ma nào khác không?

Anh muốn nghe câu trả lời của em

Em không chấp nhận tình yêu của anh ư


Đặt bàn tay lên tim và hãy nói cho anh biết

Đó là tất cả

Anh sẽ không ttin những gì từ em

Đặt bàn tay lên tim và hãy nói cho anh biết

Rằng chúng ta đã kết thúc

Hãy đặt bàn tên lên con tim em đi


Hãy nhìn vào mắt anh này

Và hãy nói cho anh biết mọi
 
Top