[Lyrics] Hand In Hand - Play

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hand In Hand

When this world gets you down
I'll always be around
I will be there for you, I'll be there for you

And if you're feeling small
I'll help you through it all
I will be there for you, I'll be there for you

And if you need me you gotta let me know
Cause you know you always got somewhere to go

Oh if you put your hand in my hand
Put your trust in me and I wont let you down
I will always be there for you
Oh if you put your heart in my heart
Take a walk with me and I will show you now
We can leave the pain behind us hand in hand

If you just need a friend
When the heartache starts again
I will be there for you, I'll be there for you

I'll chase the hurt away
My love is here to stay
I'll be there for you, I'll be there for you

I know I'm not wrong about what we got
The thing we feel between us babe is worth a lot

Oh if you put your hand in my hand
Put your trust in me and I wont let you down
I will always be there for you

Oh if you put your heart in my heart
Take a walk with me and I will show you now
We can leave the pain behind us hand in hand

You know I still want you baby (you know I still want you)
You know I'll always need you baby (you know I'll always need you)
You know I still want you baby (you know I still want you)

You know I'll always need you baby (you know I'll always need you)
You know I still want you baby (you know I still want you)
You know I'll always need you baby (you know I'll always need you)

Always be there
Whoooooaah

I know I'm not wrong about what we got
The thing we feel between us babe, is worth a lot

Put your hand in my hand
Put your trust in me and I wont let you down
I will always be there for you
Oh if you put your heart in my heart
Take a walk with me and I will show you now
We can leave the pain behind us hand in hand

Put your hand in my hand
Put your trust in me and I wont let you down
I will always be there for you

Oh if you put your heart in my heart
Take a walk with me and I will show you now
We can leave the pain behind us hand in hand...
Tay Trong Tay

Khi cuộc sống khiến anh chán nản
Em sẽ luôn bên cạnh
Em sẽ ở đó với anh, em sẽ ở đấy vì anh

Và nếu anh thấy mình nhỏ bé
Em sẽ giúp anh vượt qua tất cả
Em sẽ ở đó với anh, em sẽ ở đấy vì anh

Và nếu anh cần em, anh phải cho em hay
Vì anh biết mình luôn có nơi để đi

Ô, nếu anh đặt tay anh trong tay em
Đặt niềm tin vào em, em sẽ không để anh thất vọng
Em sẽ luôn ở đấy với anh
Ô, nếu anh đặt tim anh trong tim em
Bước cùng em và giờ em sẽ cho anh thấy
Tay trong tay, ta có thể quên hết đau thương

Nếu anh chỉ cần một người bạn
Khi lòng anh lại nhói đau
Em sẽ ở đó với anh, em sẽ ở đấy vì anh

Em xua nỗi đau đi xa
Tình yêu của em thì ở lại
Em sẽ ở đó với anh, em sẽ ở đấy vì anh

Em hiểu mình biết rõ những gì ta đã có
Cảm giác giữa chúng ta, anh ạ, rất đáng giá đấy

Ô, nếu anh đặt tay anh trong tay em
Đặt niềm tin vào em, em sẽ không để anh thất vọng
Em sẽ luôn ở đấy với anh

Ô, nếu anh đặt tim anh trong tim em
Bước cùng em và giờ em sẽ cho anh thấy
Tay trong tay, ta có thể quên hết đau thương

Anh biết em vẫn cần anh (anh biết em vẫn cần anh)
Anh biết em luôn cần anh (anh biết em luôn cần anh)
Anh biết em vẫn cần anh (anh biết em vẫn cần anh)

Anh biết em luôn cần anh (anh biết em luôn cần anh)
Anh biết em vẫn cần anh (anh biết em vẫn cần anh)
Anh biết em luôn cần anh (anh biết em luôn cần anh)

Luôn ở đấy
Whoooooaah

Em hiểu mình biết rõ những gì ta đã có
Cảm giác giữa chúng ta, anh ạ, rất đáng giá đấy

Đặt tay anh trong tay em
Đặt niềm tin vào em, em sẽ không để anh thất vọng
Em sẽ luôn ở đấy với anh
Ô, nếu anh đặt tim anh trong tim em
Bước cùng em và giờ em sẽ cho anh thấy
Tay trong tay, ta có thể quên hết đau thương

Đặt tay anh trong tay em
Đặt niềm tin vào em, em sẽ không để anh thất vọng
Em sẽ luôn ở đấy với anh

Ô, nếu anh đặt tim anh trong tim em
Bước cùng em và giờ em sẽ cho anh thấy
Tay trong tay, ta có thể quên hết đau thương

 
×
Top Bottom