Lời Dịch - Give It 2 Me - Madonna feat. Pharrell

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


What are you waiting for?
Nobody's gonna show you how
Why work for someone else
To do what you can do right now?

Got no boundaries and no limits
If there's excitement, put me in it
If it's against the law, arrest me
If you can handle it, undress me

Don't stop me now, don't need to catch my breath
I can go on and on and on
When the lights go down and there's no one left
I can go on and on and on

Give it 2 me, Yeah
No one's gonna show me how
Give it 2 me, Yeah
No one's gonna stop me now

They say that a good thing never lasts
And then it has to fall
Those are the the people that did not
Amount to much at all

Give me the bassline and I'll shake it
Give me a record and I'll break it
There's no beginning and no ending
Give me a chance to go and I'll take it

Don't stop me now, don't need to catch my breath
I can go on and on and on
When the lights go down and there's no one left
I can go on and on and on

Give it 2 me, Yeah
No one's gonna show me how
Give it 2 me, Yeah
No one's gonna stop me now

Pharrell: Watch this

Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it (What?)
Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it (What?)
Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it (What?)
Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it

Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it
(To the left, to the right, to the left, to the right)
Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it
(To the left, to the right, to the left, to the right)
Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it
(To the left, left, right, right, left, left, right, right)
Get stupid stupid stupid stupid stupid stupid stupid...
(Left, left, right, right, left, left, right, right)

Don't stop me now, don't need to catch my breath
I can go on and on and on
When the lights go down and there's no one left
I can go on and on and on

Give it 2 me, Yeah
No one's gonna show me how
Give it 2 me, Yeah
No one's gonna stop me now

You're only here to win
Get what they say?
You're only here to win
Get what they do?
They'd do it too
If they were you
You done it all before
It ain't nothing new

You're only here to win
Get what they say?
You're only here to win
Get what they do?
They'd do it too
If they were you
You done it all before
It ain't nothing new

Give it 2 me, Yeah
No one's gonna show me how
Give it 2 me, Yeah
No one's gonna stop me now

Give it 2 me, Yeah
No one's gonna show me how
Give it 2 me, Yeah
No one's gonna stop me now

Give it 2 me
Bạn đang đợi chờ điều gì?
Chả ai giải thích điều đó cho bạn
Tại sao phải làm cho một ai đó thay vì
làm một điều gì khác đúng đắn và hợp với bạn hơn?

Chả có ranh giới và cũng chẳng có giới hạn
Nếu ở đó thực sự sôi động, hãy đưa tôi đến
Nhưng nếu điều đó là trái pháp luật, thì chúng ta nên ngừng lại
Nếu bạn có thể điều khiển nó, việc gì phải mặc đồ đẹp...

Đừng bắt tôi phải dừng lại, đừng sai tôi phải thở gấp
Tôi chỉ có thể đi tới, đi tới và bước đi như vậy
Khi mà những ánh đèn vụt tắt và mọi người bỏ đi
Tôi chỉ có thể đi

Yeah, Đưa nó đây cho tôi
Chả ai giải thích điều đó cho tôi
Yeah, Đưa nó đây cho tôi
Chả ai giải thích điều đó cho tôi

Họ nói chả có điều gì tót đẹp tồn tại mãi
Vì sau đó nó sẽ sụp đổ
Những người đó không biết rằng
Chỉ một vài thứ như vậy chứ không phải tất cả

Đưa cho tôi một cái loa bass và tôi sẽ nhảy
Đưa cho tôi một cái máy ghi âm và tôi sẽ đập bể nó
Chẳng có kết thúc và chẳng có bắt đầu
Cho tôi 1 lựa chọn để đi và tôi sẽ nắm lấy nó

Thật ngu ngốc, đừng dừng lại
(Cái gì?)

Dịch xong chả hiể
 
Top