Lời Dịch - Give A Little - Boyzone

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Give a little, take a little, pray a little
Give a little, you know you've got to
Take a little, just one more time
Pray a little, to make it happen
And I'd swear, I'd cross the road
But you'd avoid me
Please tell me, why?
It ain't fair, I'd call you up

But you won't answer
Just no reply

Too blind to see that ache inside
So have a heart, I'm begging you

Give a little, take a little, pray a little
Say you want to
Give a little, you know you've got to
Take a little, just one more time

Pray a little, to make it happen
Say you want me, girl

Somehow with every chance
I'll make you happy
You won't believe
Sing out loud with each and every
Waking moment
You'll fill my head


[CHORUS]

Say you want me, girl
And wait and see
Too blind to see that ache inside
So have a heart, I'm begging you

Say you want me

[CHORUS to fade]
Cho một chút, nhận một chút, cầu xin một chút
Cho một chút, em biết em rồi sẽ
Nhận được một chút, thêm một lần nữa thôi
Cầu xin một chút, cho điều đó xảy ra
Và anh xin thề, anh sẽ vượt qua quãng đường ấy
Nhưng em tránh mặt anh
Xin nói anh biết, tại sao thế?
Thật không công bằng, anh gọi em lại

Nhưng rồi em sẽ chẳng thèm trả lời đâu
Không hồi đáp

Anh quá mù quáng để nhận ra nỗi đau trong lòng
Em hãy động lòng, anh xin em

Cho đi một chút, nhận lại một chút, cầu xin một chút
Hãy nói rằng em muốn
Cho đi một chút, em biết em rồi sẽ
Nhận lại một chút, thêm một lần nữa thôi

Cầu xin một chút, cho điều đó xảy ra
Hãy nói em muốn có anh đi

Cách nào đó với mọi cơ hội
Anh sẽ khiến em hạnh phúc
Em sẽ không tin đâu
Hát thật to lên với mọi người
Em lấp đầy tâm trí anh

[CHORUS]


Hãy nói em muốn có anh đi
Và chờ xem
Anh quá mù quáng để nhận ra nỗi đau trong lòng
Em hãy động lòng, anh xin em

Hãy nói em muốn có nah

[CHORUS to fade]

 
Top