Lời Dịch - Ghosts - Lightning Seeds

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


In this room
There’s no pictures on my wall
The music plays
I can’t hear it anymore

The world turns round
Sun goes down
And all the ghosts inside my room
Are laughing in the evening gloom

A voice outside
Shadows on the wall
A thousand eyes
They can’t see me anymore

The world turns round (world turns round)
Sun goes down (sun goes down)
And all the ghosts inside my room
Are laughing in the evening gloom

Don’t you know
the world can be so cruel
Sometimes it leaves you feeling like a fool
The world, it turns
And now it’s turned on you

The world turns round
Sun goes down
And all the ghosts inside my room
Are laughing in the evening gloom

The world turns round (world turns round)
Sun goes down (sun goes down)
The world turns round (world turns round)
World turns round
Sun goes down (sun goes down)
Down
The world turns round (world turns round)
World turns round
Sun goes down (sun goes down)
Down
Trong căn phòng trống này
Không có bức tranh nào trên tường cả
Tiếng nhạc ngân nga
Mà tôi chẵng nghe thấy gì

Thế giới vẫn xoay vần
Mặt trời lặn
Và bóng ma trong phòng tôi
Đang cười cợt trong chiều u ám

Một tiếng nói bên ngoài văng vẳng
Bóng tối bao trùm bức tường
Cả ngàn đôi mắt dõi theo
Chúng không thể thấy tôi nữa đâu

Thế giới vẫn xoay vần (xoay vần)
Mặt trời lặn (mặt trời lặn)
Và bóng ma trong phòng tôi
Đang cười cợt trong chiều u ám

Ngươi có biết
Thế giới này có thể tàn nhẫn làm sao
Đôi khi nó bỏ mặc ngươi như một thằng ngốc
Thế giới này, xoay vần
Và bóng ma trong phòng tôi
Đang cười cợt trong chiều u ám

Thế giới vẫn xoay vần (xoay vần)
Mặt trời lặn (mặt trời lặn)
Thế giới vẫn xoay vần (xoay vần)
Thế giới vẫn xoay vần
Mặt trời lặn (mặt trời lặn)
Lặn
Thế giới vẫn xoay vần (xoay vần)
Thế giới vẫn xoay vần<>
 
Top