Lời Dịch - Get Away - Brian Mcfadden

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

What happened to the great escape
We've ended up on the merry go round
Now all we have are shadows on the wall
We could've had it all

When did life get in the way
Striking matches in the rain
Now there’s only me and you

Living on this death end avenue

Why don't we get away
Out of this town
Shake all those yesterdays
They’re dragging us down
There’s nothing left around here for you and I
All the signs tell me to get away
We should just get away


What happened to the love we made
We used to give it all
When did life get in the way
Throwing water on the flames
Now there’s only me and you
Living on this dead end avenue

So why don't we get away
Out of this town

Shake all those yesterdays
They’re dragging us down
There’s nothing left around here for you and I

All the signs tell me to get away
We should just get away
Why don't we get away
Out of this town
Shake all those yesterdays

They’re dragging us down
There’s nothing left around here for you and I
So why don't we get away

Out of this town
There’s nothing left around here for you and I
All the signs tell me to get away
We should just get away
Đã có chuyện gì xảy ra với không gian tuyệt vời

Mà chúng ta đã kết thúc trong trò nô đùa vòng vo
Bây giờ tất cả những gì chúng ta có là bóng tối trên bức tường kia
Chúng ta có thể đã có được tất cả

Khi nào cuộc sống đem lại tình trạng đó
Đánh những que diêm trong cơn mưa
Bây giờ chỉ có tôi và bạn
Sống trên đại lộ chết chóc cuối cùng này

Tại sao chúng ta lại không rời xa

Thoát khỏi cái thị trấn này
Tránh xa tất cả những ngày hôm qua
Chúng đang dìm ta xuống
Không còn gì sót lại quanh đây cho bạn và tôi cả
Tất cả những dấu hiệu đều bảo tôi hãy đi thật xa
Chúng ta thực sự nên đi thật xa

Đã có chuyện gì xảy ra với tình yêu mà chúng ta đã xây đắp nên
Mà chúng ta đã từng giành cho nó tất cả

Khi nào cuộc sống trở thành kiểu
Đổ nước vào những ngọn lửa rừng rực
Bây giờ chỉ có tôi và bạn
Sống trên con đường chết chóc cuối cùng này

Vì vậy tại sao chúng ta lại không đi rời xa
Thoát khỏi thị trấn này
Tránh xa tất cả những ngày hôm qua
Chúng đang lôi ta xuống

Không còn gì sót lại quanh đây cho bạn và tôi cả

Tất cả những dấu hiệu đều bảo tôi hãy đi thật xa
Chúng ta thực sự nên đi thật xa
Tại sao chúng ta lại không rời xa
Thoát khỏi cái thị trấn này
Tránh xa tất cả những ngày hôm qua
Chúng đang lôi ta xuống
Không còn gì sót lại quanh đây cho bạn và tôi cả

Vì vậy tại sao chúng ta lại không rời xa

Thoát khỏi thị trấn này
Không còn gì sót lại quanh đây cho bạn và tôi cả
Tất cả những dấu hiệu đều bảo tôi hãy đi thật xa
Chúng ta thực sự nên đi thật xa

 
Top